_๋Œ€๋ฌธ | ๋ฐฉ๋ช…๋ก | ์ตœ๊ทผ๊ธ€ | ํ™ˆํ”ผ์†Œ๊ฐœ | ์ฃผ์ธ๋†ˆ
FrontPage › C์–ธ์–ดํ•จ์ˆ˜์ •๋ฆฌ
Describe C์–ธ์–ดํ•จ์ˆ˜์ •๋ฆฌ here

Cํ•จ์ˆ˜์ •๋ฆฌ
=========

[a] 
   24.1.1. abort() 
   24.1.2. abs() 
   24.1.3. absread() 
   24.1.4. abswrite() 
   24.1.5. access() 
   24.1.6. acos() 
   24.1.7. allocmem() 
   24.1.8. arc() 
   24.1.9.asctime() 
   24.1.10. asin() 
   24.1.11. assert() 
   24.1.12. atan() 
   24.1.13. atan2() 
   24.1.14. atexit() 
   24.1.15. atof() 
   24.1.16. atoi() 
   24.1.17. atol() 


   [b] 

   24.1.18. bar() 
   24.1.19. bar3d() 
   24.1.20. bdos() 
   24.1.21. bdosptr() 
   24.1.22. bioscom() 
   24.1.23. biosdisk() 
   24.1.24. biosequip() 
   24.1.25. bioskey() 
   24.1.26. biosmemory() 
   24.1.27. biosprint() 
   24.1.28. biostime 
   24.1.29. brk() 
   24.1.30. bserch() 


   [c] 

   24.1.31. cabs() 
   24.1.32. calloc() 
   24.1.33. ceil() 
   24.1.34. cgets() 
   24.1.35. chdir() 
   24.1.36. _chmod() 
   24.1.37. chmod() 
   24.1.38. chsize() 
   24.1.39. circle() 
   24.1.40. _clear87() 
   24.1.41. cleardevice() 
   24.1.42. clearerr() 
   24.1.43. clearviewport() 
   24.1.44.clock() 
   24.1.45. _close() 
   24.1.46. close() 
   24.1.47. closegraph() 
   24.1.48. clreol() 
   24.1.49. clrscr()   
   24.1.50. coreleft() 
   24.1.51. cos() 
   24.1.52. cosh() 
   24.1.53.country() 
   24.1.54.cprintf() 
   24.1.55.cputs() 
   24.1.56. _creat() 
   24.1.57. creat() 
   24.1.58. creatnew() 
   24.1.59.creattemp 
   24.1.60. cscanf() 
   24.1.61. ctime() 
   24.1.62.ctrlbrk() 


   [d] 

   24.1.63.delay() 
   24.1.64. delline() 
   24.1.65. detectgraph() 
   24.1.66. difftime() 
   24.1.67.disable() 
   24.1.68.div() 
   24.1.69.dosexterr() 
   24.1.70.dostounix() 
   24.1.71. drawpoly() 
   24.1.72. dup() 
   24.1.73. dup2() 


   [e] 

   24.1.74. ecvt() 
   24.1.75. ellips() 
   24.1.76. __emit__ 
   24.1.77. enable 
   24.1.78. eof() 
   24.1.79. exec๊ณ„์—ด ํ•จ์ˆ˜ 
   24.1.80. _exit() 
   24.1.81. exit() 
   24.1.82. exp() 


   [f] 

   24.1.83. fabs() 
   24.1.84. farcalloc() 
   24.1.85. farcoreleft() 
   24.1.86. farfree() 
   24.1.87. farmalloc() 
   24.1.88. farrealloc() 
   24.1.89. fclose() 
   24.1.90. fcloseall() 
   24.1.91. fcvt() 
   24.1.92. fdopen() 
   24.1.93. feof() 
   24.1.94. ferror() 
   24.1.95. fflush(); 
   24.1.96. fgetc() 
   24.1.97. fgetchar() 
   24.1.98. fgetpos() 
   24.1.99. fgets() 
   24.1.100. filelength() 
   24.1.101. fileno() 
   24.1.102. fillellipse() 
   24.1.103. fillpoly() 
   24.1.104. findfirst() 
   24.1.105. findnext() 
   24.1.106. floodfill() 
   24.1.107. floor() 
   24.1.108. flushall() 
   24.1.109. fmod() 
   24.1.110. fnmerge() 
   24.1.111. fnsplit() 
   24.1.112. fopen() 
   24.1.113.FP_OFF() 
   24.1.114._fpreset() 
   24.1.115. fprintf() 
   24.1.116.FP_SEG() 
   24.1.117. fputc() 
   24.1.118. fputchar() 
   24.1.119. fputs() 
   24.1.120. fread() 
   24.1.121. free() 
   24.1.122. freemem() 
   24.1.123. freopen() 
   24.1.124. frexp() 
   24.1.125. fscanf() 
   24.1.126. fseek() 
   24.1.127. fsetpos() 
   24.1.128. fstat() 
   24.1.129. ftell() 
   24.1.130. ftime() 
   24.1.131. fwrite() 


   [g] 

   24.1.132. gcvt() 
   24.1.133. geninterrupt() 
   24.1.134. getarccoords() 
   24.1.135. getaspectratio() 
   24.1.136. getbkcolor() 
   24.1.137. getc() 
   24.1.138. getcbrk() 
   24.1.139. getch() 
   24.1.140. getchar() 
   24.1.141. getche() 
   24.1.142. getcolor() 
   24.1.143. getcurdir() 
   24.1.144. getcwd() 
   24.1.145. getdate() 
   24.1.146. getdefaultpalette() 
   24.1.147. getdfree() 
   24.1.148. getdisk() 
   24.1.149. getdrivername() 
   24.1.150. getdta() 
   24.1.151. getenv() 
   24.1.152. getfat() 
   24.1.153. getfatd() 
   24.1.154. getfillpattern() 
   24.1.155. getfillsettings() 
   24.1.156. getftime() 
   24.1.157. getgraphmode() 
   24.1.158. getimage() 
   24.1.159. getlinesettings() 
   24.1.160. getmaxcolor() 
   24.1.161. getmaxmode() 
   24.1.162. getmaxx() 
   24.1.163. getmaxy() 
   24.1.164. getmodename() 
   24.1.165. getmoderange() 
   24.1.166. getpalette() 
   24.1.167. getpalettesize() 
   24.1.168. getpass() 
   24.1.169. getpixel() 
   24.1.170. getpsp() 
   24.1.171. gets() 
   24.1.172. gettext() 
   24.1.173. gettextinfo() 
   24.1.174. gettextsettings() 
   24.1.175. gettime() 
   24.1.176. getvect() 
   24.1.177. getverify() 
   24.1.178. getviewsettings() 
   24.1.179. getw() 
   24.1.180. getx() 
   24.1.181. gety() 
   24.1.182. gmtime() 
   24.1.183. gotoxy() 
   24.1.184. graphdefaults() 
   24.1.185. grapherrormsg() 
   24.1.186. _graphfreemem() 
   24.1.187. _graphgetmem() 
   24.1.188. graphresult() 


   [h] 

   24.1.189. harderr() 
   24.1.190. hardresume() 
   24.1.191. hardretn() 
   24.1.192. highvideo() 
   24.1.193. hypot() 


   [i] 

   24.1.194. imagesize() 
   24.1.195.initgraph() 
   24.1.196. inport() 
   24.1.197. inportb() 
   24.1.198. insline() 
   24.1.199. installuserdriver() 
   24.1.200. installuserfont() 
   24.1.201. int86() 
   24.1.202. int86x() 
   24.1.203. intdos() 
   24.1.204. intdosx() 
   24.1.205. intr() 
   24.1.206. ioctl() 
   24.1.207. isalnum() 
   24.1.208. isalpha() 
   24.1.209. isascii() 
   24.1.210. isatty() 
   24.1.211. iscntrl() 
   24.1.212. isdigit() 
   24.1.213. isgraph() 
   24.1.214. islower() 
   24.1.215. isprint() 
   24.1.216. ispunct() 
   24.1.217. isspace() 
   24.1.218. isupper() 
   24.1.219. isxdigit() 
   24.1.220. itoa() 


   [k] 

   24.1.221. khbit() 
   24.1.222. keep() 


   [l] 

   24.1.223. labs() 
   24.1.224. ldexp() 
   24.1.225. ldiv() 
   24.1.226. lfind() 
   24.1.227. line() 
   24.1.228. linerel() 
   24.1.229. lineto() 
   24.1.230. localtime() 
   24.1.231. lock() 
   24.1.232. log() 
   24.1.233. log10() 
   24.1.234. longjmp() 
   24.1.235. lowvideo() 
   24.1.236. _lrotl() 
   24.1.237. _lrotr() 
   24.1.238. lsearch() 
   24.1.239.lseek() 
   24.1.240. ltoa() 


   [m] 

   24.1.241. main() 
   24.1.242. malloc() 
   24.1.243. _matherr() 
   24.1.244. matherr() 
   24.1.245. max() 
   24.1.246. memccpy() 
   24.1.247. memchr() 
   24.1.248. memcmp() 
   24.1.249. memcpy() 
   24.1.250. memicmp() 
   24.1.251. memmove() 
   24.1.252. memset() 
   24.1.253. min() 
   24.1.254. mkdir() 
   24.1.255. MK_FP() 
   24.1.256. mktemp() 
   24.1.257. modf() 
   24.1.258. movedata() 
   24.1.259. moverel() 
   24.1.260. movetext() 
   24.1.261. moveto() 
   24.1.262. movmem() 


   [n] 

   24.1.263. normvideo() 
   24.1.264. nosound() 


   [o] 

   24.1.265. _open() 
   24.1.266. open() 
   24.1.267. outport() 
   24.1.268. outportb() 
   24.1.269. outtext() 
   24.1.270. outtextxy() 


   [p] 

   24.1.271. parsfnm() 
   24.1.272. peek() 
   24.1.273. peekb() 
   24.1.274. perror() 
   24.1.275. pieslice() 
   24.1.276. poke() 
   24.1.277. pokeb() 
   24.1.278. poly() 
   24.1.279. pow() 
   24.1.280. pow10() 
   24.1.281. printf() 
   24.1.282. putc() 
   24.1.283. putch() 
   24.1.284. putchar() 
   24.1.285. putenv() 
   24.1.286. putimage() 
   24.1.287. putpixel() 
   24.1.288. puts() 
   24.1.289. puttext() 
   24.1.290. putw() 


   [q] 

   24.1.291. qsort() 


   [r] 

   24.1.292. raise() 
   24.1.293. rand() 
   24.1.294. randbrd() 
   24.1.295. randbwr() 
   24.1.296. random() 
   24.1.297. randomize() 
   24.1.298. _read() 
   24.1.299. read() 
   24.1.300. realloc() 
   24.1.301. rectangle() 
   24.1.302. registerbgidriver() 
   24.1.303. registerbgifont() 
   24.1.304. remove() 
   24.1.305. rename() 
   24.1.306. restorecrtmode() 
   24.1.307. rewind() 
   24.1.308. rmdir() 


   [s] 

   24.1.309. sbrk() 
   24.1.310. scanf() 
   24.1.311. searchpath() 
   24.1.312. sector() 
   24.1.313. segread() 
   24.1.314. setactivepage() 
   24.1.315. setallpalette() 
   24.1.316. setaspectratio() 
   24.1.317. setbkcolor() 
   24.1.318. setblock() 
   24.1.319. setbuf() 
   24.1.320. setcbrk() 
   24.1.321. setcolor() 
   24.1.322. setdate() 
   24.1.323. setdisk() 
   24.1.324. setdta() 
   24.1.325. setfillpattern() 
   24.1.326. setfillstyle() 
   24.1.327. setftime() 
   24.1.328. setgraphbufsize() 
   24.1.329. setgraphmode() 
   24.1.330. setjmp() 
   24.1.331. setlinestyle() 
   24.1.332. setmem() 
   24.1.333. setmode() 
   24.1.334. setpalette() 
   24.1.335. setrgbpalette() 
   24.1.336. settextjustify() 
   24.1.337. settextstyle() 
   24.1.338. settime() 
   24.1.339. setusercharsize() 
   24.1.340. setvbuf() 
   24.1.341. setverify() 
   24.1.342. setviewport() 
   24.1.343. setvisualpage() 
   24.1.344. setwritemode() 
   24.1.345. signal() 
   24.1.346. sin() 
   24.1.347. sinh() 
   24.1.348. sleep() 
   24.1.349. sopen() 
   24.1.350. sound() 
   24.1.351. spawn() ๊ณ„์—ด 
   24.1.352. sprintf() 
   24.1.353. sqrt() 
   24.1.354. srand() 
   24.1.355. sscanf() 
   24.1.356. stat() 
   24.1.357. _status87() 
   24.1.358. stime() 
   24.1.359. stpcpy() 
   24.1.360. strcat() 
   24.1.361. strchr() 
   24.1.362. strcmp() 
   24.1.363. strcmpi() 
   24.1.364. strcpy() 
   24.1.365. strcspn() 
   24.1.366. strdup() 
   24.1.367. _strerror() 
   24.1.368. strerror() 
   24.1.369. stricmp() 
   24.1.370. strlen() 
   24.1.371. strlwr() 
   24.1.372. strncat() 
   24.1.373. strncmp() 
   24.1.374. strncmpi() 
   24.1.375. strncpy() 
   24.1.376. strnicmp() 
   24.1.377. strnset() 
   24.1.378. strpbrk() 
   24.1.379. strrchr() 
   24.1.380. strrev() 
   24.1.381. strset() 
   24.1.382. strspn() 
   24.1.383. strstr() 
   24.1.384. strtod() 
   24.1.385. strtok() 
   24.1.386. strtol() 
   24.1.387. strtoul() 
   24.1.388. strupr() 
   24.1.389. swab() 
   24.1.390. system() 


   [t] 

   24.1.391. tan() 
   24.1.392. tanh() 
   24.1.393. tell() 
   24.1.394. textattr() 
   24.1.395. textbackground() 
   24.1.396. textcolor() 
   24.1.397. textheight() 
   24.1.398. textmode() 
   24.1.399. textwidth() 
   24.1.400. time() 
   24.1.401. tmpfile() 
   24.1.402. tmpnam 
   24.1.403. toascii() 
   24.1.404. _tolower() 
   24.1.405. tolower() 
   24.1.406. _toupper() 
   24.1.407. toupper() 
   24.1.408. tzset() 


   [u] 

   24.1.409. ultoa() 
   24.1.410. ungetc() 
   24.1.411. ungetch() 
   24.1.412. unixtodos() 
   24.1.413. unlink() 
   24.1.414. unlock() 


   [v] 

   24.1.415. va_ ๋กœ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š” ํ•จ์ˆ˜ 
   24.1.416. vfprintf() 
   24.1.417. vfscanf() 
   24.1.418. vprintf() 
   24.1.419. vscanf() 
   24.1.420. vsprintf() 
   24.1.421. vsscanf() 


   [w] 

   24.1.422. wherex() 
   24.1.423. wherey() 
   24.1.424. window() 
   24.1.425. _write() 
   24.1.426. write() 


24.1.ํ„ฐ๋ณดC 2.0 ํ•จ์ˆ˜ ์š”์•ฝ(๊ฐ€๋‚˜๋‹ค ์ˆœ) 24.1.1. abort() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
#include <process.h> 
void abort(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์‹คํ–‰์„ ์ข…๋ฃŒ์‹œํ‚ค๋Š” ํ•จ์ˆ˜๋กœ stderr(์ฝ˜์†”)์— ์ข…๊ฒฐ ์•Œ๋ฆผ๊ธ€์„ ์“ฐ๊ณ , ํƒˆ์ถœ์ฝ”๋“œ 3์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๋ฉด์„œ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์‹คํ–‰์„ ๋๋‚ธ๋‹ค. ์ด ๋ง์€ ๊ณง ํ™”๋ฉด์— "Abnormal Program Termination"์ด๋ผ๋Š” ๊ธ€์„ ๋ณด์—ฌ์ค€ ํ›„ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์‹คํ–‰์„ ์ค‘๋‹จ์‹œํ‚จ๋‹ค๋Š” ๋œป์ด๋‹ค. 


24.1.2. abs() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
#include <stdlib.h> 
int abs(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์‹ถ์€ ์ •์ˆ˜ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] x์˜ ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•ด ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.3. absread() 


[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int absread(dirve, nsects, lsect, buffer); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int drive : ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ๋ฒˆํ˜ธ(A=0, B=1, C=2, D=3,...) 
int nsects : ์ฝ์–ด๋“ค์ผ ์„นํ„ฐ์˜ ์ˆ˜ 
int lsect : ๋…ผ๋ฆฌ์ ์ธ ์„นํ„ฐ ๋ฒˆํ˜ธ์˜ ์‹œ์ž‘ 
void *buffer : ์ฝ์–ด๋“ค์ธ ๋‚ด์šฉ์„ ์ €์žฅํ•  ๋ฒ„ํผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŠน์ •ํ•œ ๋””์Šคํฌ ์„นํ„ฐ๋ฅผ ์ฝ๋Š”๋‹ค. ๋‹จ ๋””์Šคํฌ์˜ ๋…ผ๋ฆฌ์ ์ธ ๊ตฌ์กฐ, ํŒŒ์ผ, FAT, ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ์ธ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ๋ฌด์‹œ๋œ๋‹ค. 


24.1.4. abswrite() 


[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int abswrite(dirve, nsects, lsect, buffer); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int drive : ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ๋ฒˆํ˜ธ(A=0, B=1, C=2, D=3,...) 
int nsects : ์“ฐ๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š” ์„นํ„ฐ์˜ ์ˆ˜ 
int lsect : ๋…ผ๋ฆฌ์ ์ธ ์„นํ„ฐ ๋ฒˆํ˜ธ์˜ ์‹œ์ž‘ 
void *buffer : ๋‚ด์šฉ์„ ์ €์žฅํ•  ๋ฒ„ํผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŠน์ •ํ•œ ๋””์Šคํฌ ์„นํ„ฐ์— ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ์“ด๋‹ค. ๋‹จ ๋””์Šคํฌ์˜ ๋…ผ๋ฆฌ์ ์ธ ๊ตฌ์กฐ, ํŒŒ์ผ, FAT, ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ์ธ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ๋ฌด์‹œ๋œ๋‹ค. 


24.1.5. access() 


[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int abswrite(filename, amode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *filename : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด 
int amode : ๊ฒ€์‚ฌ ๋‚ด์šฉ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
amode๋กœ ์ƒํƒœ๊ฐ€ ํ—ˆ๋ฝ๋˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์•„๋‹ˆ๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •๋œ filename์œผ๋กœ ํŒŒ์ผ์˜ ์กด์žฌ์™€ ์ƒํƒœ๋ฅผ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 
amode์˜ ๊ฐ’์€ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™๋‹ค. 

00 ํŒŒ์ผ์ด ์กด์žฌํ•˜๋Š” ์ง€ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 
01 ์‹คํ–‰์‹œํ‚จ๋‹ค. 
02 ์“ฐ๋Š” ๊ฒƒ์„ ํ—ˆ๋ฝํ•˜๋Š” ์ง€ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 
04 ์ฝ๋Š” ๊ฒƒ์„ ํ—ˆ๋ฝํ•˜๋Š” ์ง€ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 
06 ์ฝ๊ณ  ์“ฐ๋Š” ๊ฒƒ์„ ํ—ˆ๋ฝํ•˜๋Š” ์ง€ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.6. acos() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double acos(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์•„ํฌ์ฝ”์‚ฌ์ธ์„ ๊ตฌํ•˜๋ ค๋Š” ๊ฐ’ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
0๋ถ€ํ„ฐ ํŒŒ์ด(pi) ์‚ฌ์ด์˜ ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•ด ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ž…๋ ฅ๋œ ๊ฐ’์˜ ์•„ํฌ์ฝ”์‚ฌ์ธ์„ ๊ณ„์‚ฐํ•œ๋‹ค. ๋‹จ x์˜ ๋ฒ”์œ„๋Š” -1๋ถ€ํ„ฐ 1 ์‚ฌ์ด์—ฌ์•ผ ํ•œ๋‹ค. ๋ฒ”์œ„ ์™ธ์˜ ๊ฐ’์ด ์ž…๋ ฅ๋˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.7. allocmem() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int allocmem(size, *segp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned size : ํ™•๋ณดํ•˜๊ณ  ์‹ถ์€ ํŒจ๋Ÿฌ๊ทธ๋ž˜ํ”„์˜ ์ˆ˜. 
unsigned *segp : ํ• ๋‹น๋œ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ์–ด๋“œ๋ ˆ์Šค๋ฅผ ์ €์žฅํ•  ์žฅ์†Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ๋ฅผ ํ™•๋ณดํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๋ฉฐ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด ์‚ฌ์šฉ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ธ”๋ก์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] MS-DOS ํ˜ธ์ถœ ๊ธฐ๋Šฅ์ธ 0x48์„ ์‹คํ–‰ํ•˜์—ฌ segp ํฌ์ธํ„ฐ๊ฐ€ ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ๊ณณ์—์„œ๋ถ€ํ„ฐ size๋งŒํผ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์„ ํ™•๋ณดํ•˜๊ณ  ํ™•๋ณด๋œ ๋ธ”๋ก์˜ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ์–ด๋“œ๋ ˆ์Šค๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.8. arc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far arc(x, y, stangle, endangle, radius); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : x ์ขŒํ‘œ. 
int y : y ์ขŒํ‘œ. 
int stangle : ์›ํ˜ธ์˜ ์‹œ์ž‘๊ฐ. 
int endangle : ์›ํ˜ธ์˜ ์ข…๋ฃŒ๊ฐ. 
int radius : ๋ฐ˜์ง€๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…]์ขŒํ‘œ์ธ ์ค‘์ (x, y)์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์›ํ˜ธ๋ฅผ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. ์ด๋•Œ stangle = 0 ์ด๊ณ  endangle = 360์ด๋ฉด ์™„์ „ํ•œ ์›์„ ๊ทธ๋ฆฌ๊ฒŒ ๋œ๋‹ค. 


24.1.9.asctime() 


[ํ˜•์‹] 
#include <time.h> 
char *asctime(tblock); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const struct tm *tblock : ์‹œ๊ฐ„์„ ํ‘œ์‹œํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋‚ ์งœ ์‹œ๊ฐ„์„ ํฌํ•จํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] ๋‚ ์งœ์™€ ์‹œ๊ฐ„์„ ASCII๋กœ ๋ณ€ํ•œํ•œ๋‹ค. 


24.1.10. asin() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double asin(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์•„ํฌ์‚ฌ์ธ์„ ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์‹ถ์€ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
-pi/2์™€ pi/2 ์‚ฌ์ด์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์•„ํฌ์‚ฌ์ธ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•ด์ฃผ๋Š” ํ•จ์ˆ˜๋‹ค. 


24.1.11. assert() 

[ํ˜•์‹] 
#include <assert.h> 
#include <stdio.h> 
void assert(imsi); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int imsi : ์—ฐ์‚ฐ์‹ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] imsi ์—ฐ์‚ฐ์‹์ด ๊ฑฐ์ง“(0)์ด๋ฉด ์•ˆ๋‚ด๋ฌธ์„ ์ถœ๋ ฅํ•˜๊ณ  ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์„ ๋๋‚ธ๋‹ค. 


24.1.12. atan() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double atan(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์•„ํฌํƒ„์  ํŠธ๋ฅผ ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์‹ถ์€ ๊ฐ’ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
-pi/2์—์„œ pi/2 ์‚ฌ์ด์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ž…๋ ฅ๋œ ๊ฐ’์˜ ์•„ํฌํƒ„์  ํŠธ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.13. atan2() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double atan2(y,x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double y : ๋ถ„์ž. 
double x : ๋ถ„๋ชจ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
-pi์—์„œ pi ์‚ฌ์ด์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ž…๋ ฅ๋œ y/x๊ฐ’์˜ ์•„ํฌํƒ„์  ํŠธ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.14. atexit() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
int atexit(func); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
atexit_t func : ์ข…๋ฃŒํ•  ๋•Œ ํ˜ธ์ถœํ•˜๋Š” ํ•จ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ข…๋ฃŒ ๋•Œ ํ˜ธ์ถœํ•˜๋Š” ํ•จ์ˆ˜๊ฐ€ ๋“ฑ๋ก๋  ๊ฒฝ์šฐ 0์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์„ ์ข…๋ฃŒ์‹œํ‚ฌ ๋•Œ ํ˜ธ์ถœํ•˜๋Š” ํ•จ์ˆ˜๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. ์ฆ‰ ์ข…๋ฃŒ ์‹œ์— func๊ฐ€ ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ํ•จ์ˆ˜๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.15. atof() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
#include <stdlib.h> 
double atof(s); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ๋ถ€๋™ ์†Œ์ˆ˜์  ์ˆซ์ž๋กœ ๋ณ€ํ™˜๋  ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ณ€ํ™˜์— ์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ๋ณ€ํ™˜๋œ ๊ฐ’์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์คŒ. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด s๋ฅผ doubleํ˜• ์‹ค์ˆ˜๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.16. atoi() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
int atoi(s); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ์ •์ˆ˜๋กœ ๋ณ€ํ™˜๋  ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ณ€ํ™˜์— ์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ๋ณ€ํ™˜๋œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๋ฉฐ ๋ณ€ํ™˜์— ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด s๋ฅผ ์ •์ˆ˜๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.17. atol() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
long atol(s); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ์žฅ์ •์ˆ˜๋กœ ๋ณ€ํ™˜๋  ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ณ€ํ™˜์— ์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ๋ณ€ํ™˜๋œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๋ฉฐ ๋ณ€ํ™˜์— ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด s๋ฅผ ์žฅ์ •์ˆ˜(long integer)ํ˜•์œผ๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.18. bar() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far bar(left, top, right, bottom) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left, top, right, bottom : ๊ฐ๊ฐ ํ™”๋ฉด์— ๊ทธ๋ฆด ๋ฐ”์˜ ์™ผ์ชฝ, ์œ„, ์˜ค๋ฅธ์ชฝ, ์•„๋ž˜ ์ขŒํ‘œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] x์ถ• ๋ฒ”์œ„๊ฐ€ left์—์„œ right, y์ถ• ๋ฒ”์œ„๊ฐ€ top์—์„œ bottom๊นŒ์ง€์˜ ์ขŒํ‘œ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๋Š” bar(์ง์‚ฌ๊ฐํ˜• ๋„ํ˜•)์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. ์ƒ‰์ƒ๊ณผ ํŒจํ„ด์€ ํ˜„์žฌ ์„ค์ •๋œ(์„ค์ •๋œ ๊ฒƒ์ด ์—†์œผ๋ฉด ๊ธฐ๋ณธ ์„ค์ • ๊ฐ’) ๊ฐ’์œผ๋กœ ์ฑ„์šด๋‹ค. 


24.1.19. bar3d() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far bar3d(left, top, right, bottom, depth, topflag); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left, top, right, bottom, depth, topflag : ๊ฐ๊ฐ ํ™”๋ฉด์— ๊ทธ๋ฆด ๋ฐ”์˜ ์™ผ์ชฝ, ์œ„, ์˜ค๋ฅธ์ชฝ, ์•„๋ž˜, ์„ธ๋กœ ๊ธธ์ด, ์œ—๋ฉด์— ๊ด€ํ•œ ํ”Œ๋ž™์„ ํ‘œ์‹œํ•œ๋‹ค. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] 3์ฐจ์› ํ˜•ํƒœ์˜ ์ง์‚ฌ๊ฐํ˜•์„ ๊ทธ๋ฆฌ๋ฉฐ ํ˜„์žฌ์˜ ํŒจํ„ด๊ณผ ์ƒ‰์ƒ์œผ๋กœ ๋‚ด๋ถ€๋ฅผ ์ฑ„์šด๋‹ค. ์ด๋•Œ topflag = 0 ์ด๋ฉด ์œ—๋ฉด์„ ๊ทธ๋ฆฌ์ง€ ์•Š์œผ๋ฉฐ ๊ทธ ์™ธ์ผ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์œ—๋ฉด์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.20. bdos() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int bdos(dosfun, dosdx, dosal); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int dosfun : ์‹œ์Šคํ…œ์ฝœ ๋ฒˆํ˜ธ. 
unsigned dosdx : DX ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’. 
unsigned dosal : AL ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
AX ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…]DOS ์‹œ์Šคํ…œ ์ฝœ์„ ์ง์ ‘ ์ ‘๊ทผ(access)ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ํ•ด์ค€๋‹ค. ์ฆ‰ ๋„์Šค ์‹œ์Šคํ…œ ์ฝœ์„ ์‹คํ–‰ํ•˜๋Š” ํ•จ์ˆ˜๋‹ค. 


24.1.21. bdosptr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int bdosptr(dosfun, argument, dosal); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int dosfun : ์‹œ์Šคํ…œ์ฝœ ๋ฒˆํ˜ธ. 
void argument : DS:DX์— ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ ๊ฐ’. 
unsigned dosal : AL ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด AX ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’์„ ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…]DOS ์‹œ์Šคํ…œ ์ฝœ์„ ์‹คํ–‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.22. bioscom() 

[ํ˜•์‹] 
#include <bios.h> 
int bioscom(cmd, abyte, port); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int cmd : ๊ธฐ๋Šฅ ์ฝ”๋“œ. 
char abyte : ์ˆ˜์‹  ์ž๋ฃŒ์˜ ์ƒํƒœ. 
int port : ํฌํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
16๋น„ํŠธ ์ •์ˆ˜๋กœ ๋Œ๋ ค์ฃผ๋ฉฐ ๊ฐ ๋น„ํŠธ๋ณ„ ์˜๋ฏธ๊ฐ€ ๋‹ค๋ฅด๋‹ค. 

[์„ค๋ช…]RS 232C ํฌํŠธ๋ฅผ ์กฐ์ž‘ํ•œ๋‹ค. 


24.1.23. biosdisk() 

[ํ˜•์‹] 
#include <bios.h> 
int biosdisk(cma, drive, head, track, sector, nsetcts, buffer) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int cmd : ๊ธฐ๋Šฅ ์ฝ”๋“œ. 
int drive : ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ. 
int head : ํ—ค๋“œ ๋ฒˆํ˜ธ. 
int track : ํŠธ๋ž™ ๋ฒˆํ˜ธ. 
int sector : ์„นํ„ฐ ๋ฒˆํ˜ธ. 
int nsects : ์„นํ„ฐ ์ˆ˜. 
void *buffer : ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ƒํ™ฉ์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ๋ฐ”์ดํŠธ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…]BIOS์—์„œ ์ง์ ‘ ๋””์Šคํฌ ์—ฐ์‚ฐ์„ ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ0x13์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ๋””์Šคํฌ ์„œ๋น„์Šค ํ•จ์ˆ˜๋กœ ํ•˜๋“œ ๋””์Šคํฌ์˜ ํŒŒ์ผ์„ ํŒŒ๊ดดํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. 


24.1.24. biosequip() 

[ํ˜•์‹] 
#include <bios.h> 
int biosequip(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ƒํ™ฉ์— ๋งž๋Š” ๋‚ด์šฉ์„ 16๋น„ํŠธ๋กœ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…]์‹œ์Šคํ…œ์— ์—ฐ๊ฒฐ๋œ ๊ฐ์ข… ์žฅ๋น„๋ฅผ ์กฐ์‚ฌํ•˜์—ฌ ๊ทธ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋น„ํŠธ๋ณ„๋กœ ๋Œ๋ ค์ฃผ๋Š” ํ•จ์ˆ˜๋กœ ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ 0x11์„ ์‚ฌ์šฉํ•œ๋‹ค. 


24.1.25. bioskey() 

[ํ˜•์‹] 
#include <bios.h> 
int bioskey(cmd); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int cmd : ๊ธฐ๋Šฅ ์ฝ”๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ˆ˜ํ–‰ํ•œ ์ผ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…]BIOS ์ธํ„ฐํŽ˜์ด์Šค 0x16์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์ง์ ‘ ํ‚ค๋ณด๋“œ ์—ฐ์‚ฐ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.26. biosmemory() 

[ํ˜•์‹] 
#include <bios.h> 
int biosmemory(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
1K ๋ธ”๋ก์— ์žˆ๋Š” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…]์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ 0x12๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.27. biosprint() 

[ํ˜•์‹] 
#include <bios.h> 
long biosprint(cmd, abyte, port); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int cmd : ๊ธฐ๋Šฅ ์ฝ”๋“œ. 
char abyte : ์ถœ๋ ฅ ์ž๋ฃŒ ๊ฐ’. 
int port : ํฌํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ƒํ™ฉ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ตฌ์„ฑ๋œ ๋น„ํŠธ ๋ชจ์Œ์œผ๋กœ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…]์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ 0x17์„ ์ด์šฉํ•˜์—ฌ ๋‹ค์–‘ํ•œ ํ”„๋ฆฐํŠธ ๊ธฐ๋Šฅ์„ BIOS์—์„œ ์ง์ ‘ ์ˆ˜ํ–‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.28. biostime 

[ํ˜•์‹] 
#include <bios.h> 
ind biostime(cmd, newtime); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int cmd : ๊ธฐ๋Šฅ ์ฝ”๋“œ. 
long newtime : ์ง€์ •ํ•  ์‹œ๊ฐ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํƒ€์ด๋จธ์˜ ํ˜„์žฌ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…]BIOS ํƒ€์ด๋จธ๋ฅผ ์ฝ๊ฑฐ๋‚˜ ํƒ€์ด๋จธ ๊ฐ’์„ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.29. brk() 

[ํ˜•์‹] 
#include <alloc.h> 
int brk(addr); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *addr : ๋ธŒ๋ ˆ์ดํฌ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฐ์ดํƒ€ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ์˜ ๊ฐ’์„ addr๋กœ ๋ณ€๊ฒฝํ•œ๋‹ค. 


24.1.30. bserch() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
void *bserch(key, base, nelem, width, fcmp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *key : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜๋Š” ํ‚ค์˜ ๊ฐ’(ํฌ์ธํ„ฐ). 
void *base : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜๋Š” ๋ฐฐ์—ด์˜ ๊ธฐ์ค€ ํฌ์ธํ„ฐ. 
size_t nelem : ์š”์†Œ์˜ ์ˆ˜. 
size_t width : ๋ฐฐ์—ด ๋‚ด์˜ ์š”์†Œ์˜ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ฐพ๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ํ‚ค์™€ ๋งค์น˜๋˜๋Š” ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ ์š”์†Œ์˜ ์ฃผ์†Œ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ๋ฐœ๊ฒฌ๋˜์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฐฐ์—ด์˜ ๋ฐ”์ด๋„ˆ๋ฆฌ ๊ฒ€์ƒ‰์„ ์‹คํ–‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.31. cabs() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double cabs(z); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct complex z : ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ณต์†Œ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
z์˜ ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ๋ณต์†Œ์ˆ˜ z์˜ ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.32. calloc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
#include <alloc.h> 
void *calloc(n, size); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned n : ํ• ๋‹นํ•  ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์˜ ์ˆ˜. 
unsigned size : ํ• ๋‹นํ•  ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์˜ ํฌ๊ธฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ™•๋ณด๋œ ๋ธ”๋ก์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] size๋ฐ”์ดํŠธ n๊ฐœ์˜ ๋ฉ”์ธ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฅผ ํ™•๋ณดํ•œ๋‹ค. ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์€ heap ์˜์—ญ์— ํ™•๋ณดํ›„ 0์œผ๋กœ ์ดˆ๊ธฐํ™”ํ•œ๋‹ค. 


24.1.33. ceil() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double ceil(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์˜ฌ๋ฆผ ํ•˜๋Š” ๋ถ€๋™ ์†Œ์ˆ˜์  ์ˆซ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์˜ฌ๋ฆผ๋œ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ๋ถ€๋™ ์†Œ์ˆ˜์  ์ˆซ์ž x์˜ ์†Œ์ˆ˜์  ์ดํ•˜๋ฅผ ์˜ฌ๋ฆผํ•˜์—ฌ ์ตœ๋Œ€์˜ ์ •์ˆ˜๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.34. cgets() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
char *cgets(str); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *str : ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
&str[2]๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ฝ˜์†”๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ฝ์–ด๋“ค์—ฌ str์ด ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ์œ„์น˜์— ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.35. chdir() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
int chdir(path); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ๊ฒฝ๋กœ๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๊ฒฝ๋กœ๊ฐ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋œ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” 0์„ ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์‚ฌ์šฉ์ค‘์ธ ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ๋ฅผ path๋กœ ์ง€์ •๋œ ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ๋กœ ๋ณ€๊ฒฝํ•œ๋‹ค. 


24.1.36. _chmod() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
#include <io.h> 
int _chmod(path, func[, attrib]); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ํŒŒ์ผ์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
int func : ํ•จ์ˆ˜์˜ ๊ธฐ๋Šฅ ์„ ํƒ. 
int attrib : ํ•จ์ˆ˜์˜ ์†์„ฑ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํŒŒ์ผ ์†์„ฑ์„ ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋‚˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ ์†์„ฑ์„ ๊ฐ€์ ธ์˜ค๊ฑฐ๋‚˜ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.37. chmod() 

[ํ˜•์‹] 
#include <sys\stat.h> 
int chmod(path, amode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ํŒŒ์ผ์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
int amode : ํŒŒ์ผ์˜ ์ ‘๊ทผ ์ƒํƒœ(access mode). 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ ๋ชจ๋“œ๊ฐ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋˜๋ฉด 0์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] amode๋กœ ์ฃผ์–ด์ง„ ๊ฐ’์— ๋”ฐ๋ผ ํŒŒ์ผ ์ ‘๊ทผ ๋ชจ๋“œ๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.38. chsize() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int chsize(handle, size); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
long size : ํŒŒ์ผ ํฌ๊ธฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๋ณ€๊ฒฝํ•œ๋‹ค. 


24.1.39. circle() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far circle(x, y, radius); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x, y, radius : ๊ฐ๊ฐ ์› ์ค‘์‹ฌ์˜ x ์ขŒํ‘œ, y ์ขŒํ‘œ, ๋ฐ˜์ง€๋ฆ„์„ ๋œปํ•œ๋‹ค. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ขŒํ‘œ x, y๋ฅผ ๊ธฐ์ค€(์ค‘์ )์œผ๋กœ ํ•˜๋Š” ๋ฐ˜์ง€๋ฆ„ radius์ธ ์›์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.40. _clear87() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
unsigned int _clear87(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํด๋ฆฌ์–ด ์ „์˜ ๋ถ€๋™ ์†Œ์ˆ˜์  ์ƒํƒœ 

[์„ค๋ช…] ๋ถ€๋™ ์†Œ์ˆ˜์  ์ƒํƒœ์˜ ์›Œ๋“œ๋ฅผ ํด๋ฆฌ์–ด(์ง€์šด๋‹ค)ํ•œ๋‹ค. 


24.1.41. cleardevice() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far cleardevice(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ํ™”๋ฉด์„ ํด๋ฆฌ์–ดํ•œ๋‹ค. ์ฆ‰ ํ™”๋ฉด ์ „์ฒด๋ฅผ ๊นจ๋—ํ•˜๊ฒŒ ์ง€์šฐ๊ณ  ์ปค์„œ ์œ„์น˜๋ฅผ (0, 0)์˜ ์ขŒํ‘œ๋กœ ์ง€์ •ํ•˜์—ฌ ์˜ฎ๊ธด๋‹ค. 


24.1.42. clearerr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
void clearerr(fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์˜ค๋ฅ˜ ํ‘œ์‹œ๋ฅผ ๋‹ค์‹œ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. ์ŠคํŠธ๋ฆผ์˜ ์˜ค๋ฅ˜๋ฅผ ๋‹ค์‹œ ์ง€์ •ํ•˜๊ณ  EOF(ํŒŒ์ผ ๋)์— 0์„ ํ‘œ์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.43. clearviewport() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far clearviewport(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋ทฐํฌํŠธ๋ฅผ ์ง€์šฐ๊ณ  ํ˜„์žฌ์˜ ์ปค์„œ ์œ„์น˜๋ฅผ (0, 0)์œผ๋กœ ์˜ฎ๊ธด๋‹ค. 


24.1.44.clock() 

[ํ˜•์‹] 
#include <time.h> 
clock_t clock(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ฒ˜๋ฆฌ๋œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์คŒ. 

[์„ค๋ช…] ๋‘ ์ž‘์—… ์‚ฌ์ด์˜ ์‹œ๊ฐ„์„ ๊ฒฐ์ •ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์‚ฌ์šฉํ•œ๋‹ค. 


24.1.45. _close() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int _close(handle); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ์„ ํด๋กœ์ฆˆ์‹œํ‚ค๋ฉด 0์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์„ ํด๋กœ์ฆˆ์‹œํ‚จ๋‹ค.(๋‹ซ๋Š”๋‹ค.) 


24.1.46. close() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int close(handle); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ์„ ํด๋กœ์ฆˆ์‹œํ‚ค๋ฉด 0์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์„ ํด๋กœ์ฆˆ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.47. closegraph() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far closegraph(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ์‹œ์Šคํ…œ์„ ๋‹ซ๋Š”๋‹ค. ๊ณง ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋ชจ๋“œ๋ฅผ ํ•ด์ œํ•˜๊ณ  ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋ชจ๋“œ ์ด์ „์˜ ์ƒํƒœ(ํ…์ŠคํŠธ ์ƒํƒœ)๋กœ ๋˜๋Œ์•„๊ฐ„๋‹ค. 


24.1.48. clreol() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void clreol(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ…์ŠคํŠธ ์œˆ๋„์—์„œ ์ปค์„œ์˜ ํ˜„์žฌ ์œ„์น˜์—์„œ ๋ผ์ธ์˜ ๋๊นŒ์ง€ ์ง€์šด๋‹ค. ๋‹จ ์ปค์„œ๋ฅผ ์ด๋™์‹œํ‚ค์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค. 


24.1.49. clrscr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void clrscr(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ…์ŠคํŠธ ์ƒํƒœ์—์„œ ์œˆ๋„๋ฅผ ํด๋ฆฌ์–ดํ•˜๊ณ  ์ปค์„œ ์œ„์น˜๋ฅผ 1,1์˜ ์œ„์น˜๋กœ ์ด๋™์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.50. coreleft() 

[ํ˜•์‹] 
#include <alloc.h> 
unsigned coreleft(); /* tity, small, medium ๋ชจ๋ธ์˜ ๊ฒฝ์šฐ */ 
unsigned long coreleft(); /* compact, large, huge ๋ชจ๋ธ์˜ ๊ฒฝ์šฐ */ 
[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์‚ฌ์šฉํ•˜์ง€ ์•Š์€ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์–‘์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ผ์ง€ ๋ชจ๋ธ์—์„œ๋Š” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ heap๊ณผ stack ์˜์—ญ ์‚ฌ์ด์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•˜์ง€ ์•Š๋Š” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์–‘์„ ๊ตฌํ•˜๊ณ , ์Šค๋ชฐ ๋ชจ๋ธ์—์„œ๋Š” stack๊ณผ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ์‚ฌ์ด์˜ ์‚ฌ์šฉํ•˜์ง€ ์•Š๋Š” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์–‘์„ ๊ตฌํ•ด์ค€๋‹ค. 


24.1.51. cos() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double cos(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ๊ณ„์‚ฐํ•˜๋ ค๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ž…๋ ฅํ•œ ๊ฐ’์˜ ์ฝ”์‚ฌ์ธ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ์ฝ”์‚ฌ์ธ ๊ฐ’์„ ๊ณ„์‚ฐํ•ด์ค€๋‹ค. 


24.1.52. cosh() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double cosh(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ๊ณ„์‚ฐํ•˜๋ ค๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ž…๋ ฅํ•œ ๊ฐ’์˜ ํ•˜์ดํผ๋ณผ๋ฆญ ์ฝ”์‚ฌ์ธ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ํ•˜์ดํผ๋ณผ๋ฆญ ์ฝ”์‚ฌ์ธ ๊ฐ’์„ ๊ณ„์‚ฐํ•ด์ค€๋‹ค. 


24.1.53.country() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
struct country *country(code, cp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int code : ๋‚˜๋ผ๋ณ„ ์ฝ”๋“œ. 
struct country *cp : ๋‚˜๋ผ๋ณ„ ์ •๋ณด ์ €์žฅ ๊ตฌ์กฐ์ฒด๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ cp๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ  ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด NULL์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋‚˜๋ผ๋ณ„ ์ •๋ณด์˜ ํ˜•์‹ํ™” ๋ฐฉ๋ฒ•์„ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.54.cprintf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int cprintf(format[,argument,...]); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *format : ํฌ๋งท ์ง€์ • ๋ฌธ์ž์—ด. 
argument : ๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ถœ๋ ฅํ•œ ๋ฌธ์ž ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ™”๋ฉด์— ํฌ๋งท์œผ๋กœ ์ง€์ •ํ•œ ์ถœ๋ ฅ์„ ์‹ค์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.55.cputs() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int cputs(str); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *str : ์ถœ๋ ฅํ•  ๋ฌธ์ž์—ด 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋งˆ์ง€๋ง‰์œผ๋กœ ์ถœ๋ ฅํ•œ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ™”๋ฉด์— ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.56. _creat() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
#include <io.h> 
int _creat(path, attrib); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„ 
int attrib : ํŒŒ์ผ ์†์„ฑ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ƒˆ๋กœ์šด ํŒŒ์ผ์„ ๋งŒ๋“ ๋‹ค. ํŒŒ์ผ์€ ์ฝ๊ณ  ์“ธ ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ์˜คํ”ˆ๋˜๋ฉฐ ๋ฐ”์ด๋„ˆ๋ฆฌ ๋ชจ๋“œ๋กœ ์˜คํ”ˆ๋œ๋‹ค. ๋งŒ์•ฝ ๊ฐ™์€ ์ด๋ฆ„์˜ ํŒŒ์ผ์ด ์ด๋ฏธ ์žˆ๋‹ค๋ฉด ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ 0์œผ๋กœ ๋‹ค์‹œ ์ง€์ •ํ•˜๊ฒŒ ๋˜๋ฏ€๋กœ ์ด์ „ ํŒŒ์ผ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์‚ญ์ œ๋œ๋‹ค. 


24.1.57. creat() 

[ํ˜•์‹] 
#include <sys\stat.h> 
#include <io.h> 
int creat(path, mode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„ 
int mode : ํŒŒ์ผ ์ƒํƒœ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์ฐธ๊ณ ] ์ƒˆ๋กœ์šด ํŒŒ์ผ์„ ๋งŒ๋“ค๋ฉฐ, ๊ฐ™์€ ์ด๋ฆ„์˜ ํŒŒ์ผ์ด ์กด์žฌํ•˜๋ฉด ๊ทธ ์†์„ฑ์€ ์œ ์ง€ํ•˜๊ณ  ํŒŒ์ผ์„ ์ƒˆ๋กœ ๋งŒ๋“ ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ๋ชจ๋“œ๋Š” ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ์ž‘์„ฑ๋˜๋Š” ํŒŒ์ผ์—๋งŒ ์ ์šฉ๋˜๋ฉฐ stat.h์— ๋ชจ๋“œ ๊ฐ’์ด ์ •์˜๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค. 


24.1.58. creatnew() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
#include <io.h> 
int creatnew(path, attrib); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
int attrib : ํŒŒ์ผ ์†์„ฑ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ƒˆ๋กœ์šด ํŒŒ์ผ์„ ๋งŒ๋“ ๋‹ค. ๋‹จ ์ด๋ฏธ ๊ฐ™์€ ์ด๋ฆ„์˜ ํŒŒ์ผ์ด ์กด์žฌํ•  ๋•Œ๋Š” ๊ธฐ์กด ํŒŒ์ผ์„ ๊ฑด๋“œ๋ฆฌ์ง€ ์•Š๊ณ  ์˜ค๋ฅ˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.59.creattemp 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
#include <io.h> 
int creattemp(path, attrib); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
int attrib : ํŒŒ์ผ ์†์„ฑ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ•ด๋‹น ๊ฒฝ๋กœ์— ํŒŒ์ผ์„ ๋งŒ๋“ ๋‹ค. 


24.1.60. cscanf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int cscanf(format[, address,...]); 
char *ctime(t); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *format : ํ˜•์‹์„ ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
address : ์ž๋ฃŒ ์ €์žฅ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ž…๋ ฅ๋œ ํ•„๋“œ์˜ ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๋ฉฐ, ํŒŒ์ผ์˜ ๋์ผ ๋•Œ๋Š” EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ฝ˜์†”๋กœ๋ถ€ํ„ฐ format ํ˜•์‹์— ๋”ฐ๋ผ ์ž…๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.61. ctime() 

[ํ˜•์‹] 
#include <time.h> 
char *ctime(time); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
time_t time : ๋ณ€ํ™˜ํ•  ์‹œ๊ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋‚ ์งœ ์‹œ๊ฐ„์˜ ๋ฌธ์ž์—ด ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋‚ ์งœ์™€ ์‹œ๊ฐ„์„ ๋ฌธ์ž์—ด๋กœ ๋ฐ”๊พธ์–ด์ค€๋‹ค. 


24.1.62.ctrlbrk() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void ctrlbrk(handler); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int (*handler) 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ปจํŠธ๋กค ๋ธŒ๋ ˆ์ดํฌ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.63.delay() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void delay(milliseconds); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned milliseconds : ์ง€์—ฐ์‹œํ‚ค๋Š” ์‹œ๊ฐ„์œผ๋กœ 1์ฒœ ๋ถ„์˜ 1์ดˆ ๋‹จ์œ„๋‹ค. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •๋œ ์‹œ๊ฐ„๋งŒํผ ์‹œ๊ฐ„์„ ์ง€์—ฐ์‹œํ‚จ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ๋‹ค์Œ ์ž‘์—…๊นŒ์ง€ ์ž‘์—…์„ ๋ฉˆ์ถ”๋Š” ํšจ๊ณผ๋ฅผ ๊ฐ€์ง„๋‹ค. 


24.1.64. delline() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void delline(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ์˜ ํ…์ŠคํŠธ ์ฐฝ์—์„œ ํ˜„์žฌ ์ปค์„œ๊ฐ€ ์œ„์น˜ํ•œ ์ค„์„ ์ง€์šด๋‹ค. 


24.1.65. detectgraph() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far detectgraph(graphdriver, graphmode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int far *graphdriver : ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ์ข…๋ฅ˜. 
int far *graphmode : ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋ชจ๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„์™€ ๋ชจ๋“œ๋ฅผ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. ํ˜„์žฌ์˜ ํ•˜๋“œ์›จ์–ด ์ƒํƒœ๋ฅผ ์กฐ์‚ฌํ•ด ๋ชจ๋“œ๋ฅผ ์„ค์ •ํ•˜๋Š” ํ•จ์ˆ˜๋กœ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋ชจ๋“œ๋กœ ์ „ํ™˜ํ•  ๋•Œ ์‚ฌ์šฉํ•œ๋‹ค. 


24.1.66. difftime() 

[ํ˜•์‹] 
#include <time.h> 
double difftime(time1, time2) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
time_t time1 : ์‹œ์ž‘ ์‹œ๊ฐ. 
time_t time2 : ์ข…๋ฃŒ ์‹œ๊ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋‘ ์‹œ๊ฐ ์‚ฌ์ด์˜ ์‹œ๊ฐ„ ์ฐจ์ด๋ฅผ ์ดˆ ๋‹จ์œ„๋กœ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋‘ ์‹œ๊ฐ ์ฐจ์ด์˜ ์‹œ๊ฐ„ ์ฐจ๋ฅผ ๊ณ„์‚ฐํ•œ๋‹ค. 


24.1.67.disable() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void disable(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] NMI ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ๋ฅผ ์ œ์™ธํ•œ ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ๋ฅผ ๊ธˆ์ง€์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.68.div() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
div_t div(number, denom); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int number : ๋‚˜๋ˆ„๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ์ˆ˜. 
int denom : ๋‚˜๋ˆ„๋Š” ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋‚˜๋จธ์ง€์™€ ๋ชซ์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ •์ˆ˜๋ฅผ ๋‚˜๋ˆ„์–ด ๋ชซ๊ณผ ๋‚˜๋จธ์ง€๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.69.dosexterr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int dosexterr(eblkp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct DOSERROR *eblkp : ์˜ค๋ฅ˜ ์ •๋ณด๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
exterror ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] DOS ํ˜ธ์ถœ ์‹คํŒจ ๋•Œ ํ™•์žฅ ์˜ค๋ฅ˜ ์ฝ”๋“œ๋ฅผ ๊ตฌํ•ด์ค€๋‹ค. 


24.1.70.dostounix() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int dostounix(d, t); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct date *d : ๋‚ ์งœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 
struct date *t : ์‹œ๊ฐ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์œ ๋‹‰์Šค ํ˜•ํƒœ์˜ ๋‚ ์งœ์™€ ์‹œ๊ฐ์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋‚ ์งœ์™€ ์‹œ๊ฐ์„ UNIX ํ˜•ํƒœ๋กœ ๋ณ€ํ™˜์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.71. drawpoly() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far drawpoly(numpoints, polypoints); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int numpoints : ๋‹ค๊ฐํ˜•์˜ ๊ผญ์ง€์  ์ˆ˜. 
int *polypoints : ๊ผญ์ง€์  ์ขŒํ‘œ๊ฐ’ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋‹ค๊ฐํ˜•์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.72. dup() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int dup(handle); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int h : ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์คŒ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์—ด๋ฆฐ ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ ๋ณต์‚ฌํ•ด ๋งŒ๋“ ๋‹ค. 


24.1.73. dup2() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int dup2(handle1, handle2); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle1, handle2 : handle1์€ ์›๋ž˜์˜ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ์ด๊ณ , handle2๋Š” ์ƒˆ๋กœ์šด ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋‹ค. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์คŒ. 

[์„ค๋ช…] handle1์„ ์ฐธ๊ณ ํ•˜์—ฌ handl2๋กœ ๋ณต์‚ฌํ•ด ๋งŒ๋“ ๋‹ค. 


24.1.74. ecvt() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
char *ecvt(value, ndig, dec, sign); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double val : ๋ณ€ํ™˜๋˜๋Š” ์ˆซ์ž. 
int ndig : ์ž๋ฆฌ์ˆ˜. 
int *dec : ์†Œ์ˆ˜์ ์˜ ์œ„์น˜๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์ •์ˆ˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
int *sign : 0์ด๋ฉด +, ์•„๋‹ˆ๋ฉด -๋ฅผ ํ‘œ์‹œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ˆซ์ž์˜ ๋ฌธ์ž์—ด ์ž๋ฃŒ. 

[์„ค๋ช…] floatํ˜• ์ˆซ์ž๋ฅผ ๋ฌธ์ž์—ด๋กœ ๋ฐ”๊พธ์–ด์ค€๋‹ค. 


24.1.75. ellips() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far ellips(x, y, stangle, endangle, xradius, yradius); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x, y, stangle, endangle, xradius, yradius : ํƒ€์› ์ค‘์‹ฌ์˜ x, y ์ขŒํ‘œ, ๊ฐœ์‹œ๊ฐ, ์ข…๋ฃŒ๊ฐ, X๋ฐฉํ–ฅ ๋ฐ˜์ง€๋ฆ„, Y๋ฐฉํ–ฅ ๋ฐ˜์ง€๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํƒ€์›์˜ ์›ํ˜ธ๋ฅผ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.76. __emit__ 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void __emit__(argument, ...); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
argument : ๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ธ์ˆ˜์˜ ์ˆ˜๋ฅผ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์•ˆ์— ๊ธฐ์ž…ํ•œ๋‹ค. 


24.1.77. enable 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void enable(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ•˜๋“œ์›จ์–ด ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ๋ฅผ ํ—ˆ๊ฐ€ํ•œ๋‹ค 


24.1.78. eof() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int eof(handle); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ ๋์ด๋ฉด 1์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด 0์„, ์˜ค๋ฅ˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] handle๊ฐ€ ํŒŒ์ผ์˜ ๋์ธ์ง€ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.79. exec๊ณ„์—ด ํ•จ์ˆ˜ 

[ํ˜•์‹] 
#include <process.h> 
int execl(path, arg0, ... , argn, NULL); 
int execle(path, arg0, ... , argn, NULL, env); 
int execlp(path, arg0, ... , argn, NULL); 
int execlpe(path, arg0, ... , argn, NULL, env); 
int execv(path, argv[]); 
int execve(path, argv[], env); 
int execvp(path, argv[]); 
int execvpe(path, argv[], env); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ์‹คํ–‰ํ•  ํŒŒ์ผ ๊ฒฝ๋กœ(ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„). 
char *arg0, ..., argn : ๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก. 
char *env : ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€์ˆ˜๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ. 
char *argv[] : ์ธ์ˆ˜๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด ๋ชฉ๋ก์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
NULL : ์ธ์ˆ˜์˜ ๋งˆ์ง€๋ง‰์„ ํ‘œ์‹œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์—†๊ณ , ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] path๋กœ ์ง€์ •๋œ ํŒŒ์ผ์„ ๋กœ๋“œํ•˜๊ณ  ์‹คํ–‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.80. _exit() 

[ํ˜•์‹] 
#include <process.h> 
#include <stdlib.h> 
void _exit(status); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int status : ์ข…๋ฃŒ ๋•Œ ์ƒํ™ฉ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] 
ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์„ ์ข…๋ฃŒ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.81. exit() 

[ํ˜•์‹] 
#include <process.h> 
#include <stdlib.h> 
void exit(status); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int status : ์ข…๋ฃŒ ๋•Œ ์ƒํ™ฉ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] 
ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์„ ์ข…๋ฃŒ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.82. exp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double exp(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์ง€์ˆ˜ ํ•จ์ˆ˜์˜ ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ˆ˜ ํ•จ์ˆ˜ e์˜ X ์ œ๊ณฑ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ˆ˜ ํ•จ์ˆ˜๊ฐ’์ธ e์˜ X ์ œ๊ณฑ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.83. fabs() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double fabs(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•˜๋ ค๋Š” ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ์ˆซ์ž x์˜ ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.84. farcalloc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <alloc.h> 
void far *farcalloc(n, size); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned long n : ๋ธ”๋ก ํ• ๋‹น ๊ฐฏ์ˆ˜. 
unsigned long size : ๋ธ”๋ก์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํ™•๋ณด๋œ ๋ธ”๋ก์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ, ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๊ฐ€ ๋ถ€์กฑํ•˜๋ฉด NULL์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒํž™(far heap)์—์„œ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฅผ ํ™•๋ณดํ•œ ํ›„ 0์œผ๋กœ ์ดˆ๊ธฐํ™”ํ•œ๋‹ค. 


24.1.85. farcoreleft() 

[ํ˜•์‹] 
#include <alloc.h> 
unsigned long farcoreleft(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒํž™์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•˜์ง€ ์•Š์€ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์˜ ์–‘. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒํž™์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•˜์ง€ ์•Š์€ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฅผ ๋ณต๊ท€์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.86. farfree() 

[ํ˜•์‹] 
#include <alloc.h> 
void far farfree(block); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void far *block : ํ•ด์ œ๋˜๋Š” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒํž™์—์„œ block์œผ๋กœ ํ™•๋ณด๋œ ๋ธ”๋ก์„ ํ•ด์ œํ•œ๋‹ค. 


24.1.87. farmalloc() 

[ํ˜•์‹] 
void far *farmalloc(nbytes); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned long nbytes : ํ™•๋ณดํ•˜๋Š” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์–‘. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 

[์„ค๋ช…] nbytes๋งŒํผ์˜ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฅผ ํŒŒํž™์—์„œ ํ™•๋ณดํ•œ๋‹ค. 


24.1.88. farrealloc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <alloc.h> 
void far *farrealloc(oldblock, nbytes); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void far *oldblock : ์ด๋ฏธ ํ™•๋ณดํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
unsigned long nbytes : ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ํ™•๋ณดํ•  ํฌ๊ธฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํ™•๋ณด๋œ ๋ธ”๋ก์˜ ์ฃผ์†Œ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด NULL์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] oldblock ์œผ๋กœ ์ง€์ •๋œ ํŒŒํž™ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์„ nbytes ํฌ๊ธฐ๋กœ ๋‹ค์‹œ ๋ณ€๊ฒฝํ•œ๋‹ค. 


24.1.89. fclose() 

[ํ˜•์‹] 
#include<stdio.h> 
int fclose(fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp: ๋‹ซ๋Š” ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ •์ƒ ์ข…๋ฃŒ๋ฉด 0์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋‚˜๋ฉด EOF(-1)๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค.. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •๋œ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์„ ๋‹ซ๋Š”๋‹ค. 


24.1.90. fcloseall() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fcloseall(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋‹ซํžˆ๋Š” ๋ชจ๋“  ์ŠคํŠธ๋ฆผ์˜ ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ชจ๋“  ์ŠคํŠธ๋ฆผ์„ ๋‹ซ๋Š”๋‹ค. 


24.1.91. fcvt() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
char *fcvt(val, ndig, dec, sign); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
doubl val: ๋ณ€ํ™˜๋  ์ˆซ์ž. 
int ndig : ์ž๋ฆฌ์ˆ˜. 
int *dec : ์†Œ์ˆ˜์ ์˜ ์œ„์น˜๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์ •์ˆ˜์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
int *sign : ๋ถ€ํ˜ธ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์ •์ˆ˜์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. ์–‘์ˆ˜๋ฉด 0์ด๊ณ , ์Œ์ˆ˜์ด๋ฉด ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์ž„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์Šคํƒœํ‹ฑ ๋ฐ์ดํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] floatํ˜• ์ˆ˜์น˜ val์„ ๋ฌธ์ž์—ด๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.92. fdopen() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
FILE fdopen(handle, type); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
char *type : ํŒŒ์ผ ํƒ€์ž…. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ์˜คํ”ˆ๋œ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋‚˜๋ฉด NULL์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ด๋ฏธ ์—ด๋ ค์žˆ๋Š” ์ŠคํŠธ๋ฆผ์„ ํ‘œ์ค€ ์ž…์ถœ๋ ฅ ํŒŒ์ผ๋กœ ๋‹ค์‹œ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ์™€ ๊ด€๋ จ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.93. feof() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int feof(stream); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *stream : ์—ด๋ ค ์žˆ๋Š” ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ์˜ ๋์„ ๋ฐœ๊ฒฌํ•˜๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„, ๋ฐœ๊ฒฌ ๋ชปํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ŠคํŠธ๋ฆผ์—์„œ ํŒŒ์ผ์˜ ๋ ํ‘œ์‹œ๋ฅผ ์ฐพ๋Š”๋‹ค. 


24.1.94. ferror() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int ferror(stream); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *stream : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ๊ฒฌ๋˜๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์˜ค๋ฅ˜๋ฅผ ๋ฐœ๊ฒฌํ•˜๋Š” ํ•จ์ˆ˜๋กœ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์—์„œ ์ฝ๊ฑฐ๋‚˜ ์“ธ ๋•Œ ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 0์ด ์•„๋‹Œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.95. fflush(); 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fflush(stream); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *stream : ์ŠคํŠธ๋ฆผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ๊ฒฌ๋˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ŠคํŠธ๋ฆผ(ํŒŒ์ผ)์ด ์—ด๋ฆฐ ํ›„ ๊ด€๋ จ๋œ ํŒŒ์ผ ์ถœ๋ ฅ์„ ๋ฒ„ํผ๋กœ ํ•˜๋ฉฐ, ๋ฒ„ํผ์˜ ๋‚ด์šฉ์„ ์ง€์ •ํ•œ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์— ์จ๋„ฃ๋Š”๋‹ค. 


24.1.96. fgetc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fgetc(fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ฝ์€ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ํŒŒ์ผ ๋์ด๊ฑฐ๋‚˜ ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์œ„์น˜์˜ ์ž…๋ ฅ stream์—์„œ๋ถ€ํ„ฐ ํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ฝ๋Š”๋‹ค. 


24.1.97. fgetchar() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fgetchar(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ฝ์€ ๋ฌธ์ž๋ฅผ, ํŒŒ์ผ ๋์ด๊ฑฐ๋‚˜ ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ‘œ์ค€ ์ถœ๋ ฅ์žฅ์น˜(=ํ‚ค๋ณด๋“œ)์—์„œ 1๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ฝ์–ด๋“ค์ธ๋‹ค. 


24.1.98. fgetpos() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fgetpos(fp, pos); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
fpos_t *pos : ํŒŒ์ผ ๋‚ด ์œ„์น˜๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๋ณ€์ˆ˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ์˜ ์œ„์น˜๋ฅผ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.99. fgets() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fgets(s, n, fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *s : ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ €์žฅํ•  ์˜์—ญ. 
int n : ๋ฌธ์ž์—ด ์ €์žฅ ์˜์—ญ์ธ s์˜ ํฌ๊ธฐ. 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž์—ด์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด NULL์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ŠคํŠธ๋ฆผ์—์„œ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ฝ์–ด๋“ค์ธ๋‹ค. ์ด๋•Œ ์ค„๋ฐ”๊ฟˆ๋ฌธ์ž ๋˜๋Š” ์ตœ๋Œ€ ๋ฌธ์ž์ˆ˜ n-1๊นŒ์ง€ ์ž…๋ ฅํ•˜๋ฉฐ, ๋์— '\0'์„ ๋ถ™์ธ๋‹ค. 


24.1.100. filelength() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
long filelength(handle); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํŒŒ์ผ์˜ ๊ธธ์ด๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ ๊ธธ์ด๋ฅผ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.101. fileno() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fileno(stream); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *stream : ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] st์— ์—ฐ๊ด€๋œ ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ์˜ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ ๊ฒ€์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.102. fillellipse() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far fillellipse(x, y, xradius, yradius); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : ์› ์ค‘์‹ฌ์˜ x ์ขŒํ‘œ. 
int y : ์› ์ค‘์‹ฌ์˜ y ์ขŒํ‘œ. 
int xradius : x ๋ฐฉํ–ฅ์˜ ๋ฐ˜์ง€๋ฆ„. 
int yradius : y ๋ฐฉํ–ฅ์˜ ๋ฐ˜์ง€๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ขŒํ‘œ x, y๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ํ•˜๋Š” ๋‚ด๋ถ€๊ฐ€ ์ „๋ถ€ ์น ํ•ด์ง„ ํƒ€์›์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.103. fillpoly() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far filloly(numpoints, polypoints); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int numpoints : ๋‹ค๊ฐํ˜•์˜ ๊ผญ์ง€์  ์ˆ˜. 
int far *polypoints : ๊ผญ์ง€์  ์ขŒํ‘œ๊ฐ’์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋‚ด๋ถ€๊ฐ€ ์น ํ•ด์ง„ ๋‹ค๊ฐํ˜•์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.104. findfirst() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
#include <dos.h> 
int findfirst(filename, buf, attrib); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *filename : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
struct ffblk *ffblk : ํŒŒ์ผ ๋‚ด์šฉ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ. 
int attrib : ํŒŒ์ผ ์†์„ฑ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ์„ ์ฐพ์œผ๋ฉด 0์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ์žˆ์œผ๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ๋ฅผ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•ด ํŒŒ์ผ์„ ์ฐพ๋Š”๋‹ค. 


24.1.105. findnext() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
int findnext(ffblk); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct ffblk *ffblk : ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ ๋‚ด์šฉ์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ์„ ์ฐพ์œผ๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] findfirst() ํ•จ์ˆ˜๋กœ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•œ ํ›„ ๋‹ค์Œ์œผ๋กœ ์ผ์น˜ํ•˜๋Š” ํŒŒ์ผ์„ ๊ณ„์† ๊ฒ€์ƒ‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.106. floodfill() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far floodfill(x, y, border); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x, y, border : ๊ฐœ์‹œ์ ์˜ x, y ์ขŒํ‘œ์™€ ๊ฒฝ๊ณ„์ƒ‰. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -7์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๊ฐœ์‹œ์ ๋ถ€ํ„ฐ ์‹œ์ž‘ํ•ด ๊ฒฝ๊ณ„์ƒ‰์œผ๋กœ ๋‘˜๋Ÿฌ์‹ผ ์˜์—ญ์„ ๋นˆํ‹ˆ ์—†์ด ์น ํ•œ๋‹ค. 


24.1.107. floor() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double floor(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ๋Œ€์ƒ์ด ๋˜๋Š” ๊ฐ’ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์†Œ์ˆ˜์  ์ดํ•˜๋ฅผ ๋ฒ„๋ฆฐ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] x์˜ ์ˆ˜์—์„œ ์†Œ์ˆ˜์  ์ดํ•˜๋ฅผ ๋–ผ์–ด๋ฒ„๋ฆฐ ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ์ฆ‰ x๋ณด๋‹ค ํฌ์ง€ ์•Š์€ ๊ฐ€์žฅ ํฐ ์ •์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.108. flushall() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
double flushall(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์˜คํ”ˆ๋œ ์ˆ˜๋ฅผ ์ •์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ชจ๋“  ์ŠคํŠธ๋ฆผ์„ ํ”Œ๋Ÿฌ์‹œํ•œ๋‹ค. ์ฆ‰ ์˜คํ”ˆ๋œ ๋ฒ„ํผ๋ฅผ ์ง€์šฐ๊ณ , ํŒŒ์ผ์— ์“ด๋‹ค. 


24.1.109. fmod() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double fmod(x, f); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ๋‚˜๋ˆ„์–ด์ง€๋Š” ์ˆ˜. 
double y : ๋‚˜๋ˆ„๋Š” ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋‚˜๋จธ์ง€๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] floatํ˜•์˜ ๋‚˜๋จธ์ง€๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.110. fnmerge() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
void fnmerge(path, drive, dir, name, ext); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ๊ฒฝ๋กœ๋ช…. 
char *drive : ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ์ด๋ฆ„. 
char *dir : ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ ์ด๋ฆ„. 
char *name : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
char *ext : ํ™•์žฅ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๊ตฌ์„ฑ ์„ฑ๋ถ„์„ ํ•ฉ์„ฑํ•ด ๊ฒฝ๋กœ๋ฅผ ๋งŒ๋“  ๋‹ค์Œ์— path์— ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.111. fnsplit() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
void fnsplit(path, drive, dir, name, ext); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ๊ฒฝ๋กœ๋ช…. 
char *drive : ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ์ด๋ฆ„. 
char *dir : ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ ์ด๋ฆ„. 
char *name : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
char *ext : ํ™•์žฅ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๊ฒฝ๋กœ์˜ ๊ตฌ์„ฑ ์„ฑ๋ถ„์„ ํ‘œ์‹œํ•˜๋Š” ์ •์ˆ˜. 

[์„ค๋ช…] path๋กœ ์ง€์ •ํ•œ ์ „์ฒด ๊ฒฝ๋กœ์—์„œ ๊ตฌ์„ฑ ์„ฑ๋ถ„ ๋ณ„๋กœ ๋ถ„๋ฆฌํ•˜์—ฌ ๊ฐ๊ฐ ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.112. fopen() 


[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
FILE fopen(filename, mode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *filename : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
char *mode : ํŒŒ์ผ ๋ชจ๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ƒˆ๋กœ ์˜คํ”ˆํ•œ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด NULL์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •๋œ ์ŠคํŠธ๋ฆผ(ํŒŒ์ผ)์„ ์ง€์ •๋œ ๋ชจ๋“œ๋กœ ์—ฐ๋‹ค. 


24.1.113.FP_OFF() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
unsigned FP_(farpointer); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void far *farpointer : ์˜ต์…‹๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์˜ต์…‹์˜ ์ •์ˆ˜๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ ์ฃผ์†Œ์˜ ์˜ต์…‹์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.114._fpreset() 

[ํ˜•์‹] 
#include <float.h> 
void _fpreset(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋ถ€๋™์†Œ์ˆ˜์  ํŒจํ‚ค์ง€๋ฅผ ์ดˆ๊ธฐํ™”์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.115. fprintf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fprintf(fp, format, ...); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 
const char *format : ํฌ๋งท. 
... : ์ƒ๋žต ๊ฐ€๋Šฅํ•œ argument. ์ถœ๋ ฅ ํ•ญ๋ชฉ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ถœ๋ ฅ๋œ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ๋กœ ํฌ๋งท์— ์˜ํ•œ ์ถœ๋ ฅ์„ ์‹คํ–‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.116.FP_SEG() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
unsigned FP_SEG(farpointer) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void far farpointer : ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๊ฐ’์„ ์ •์ˆ˜๋กœ ํ‘œ์‹œํ•œ ์ˆ˜์น˜. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ ์–ด๋“œ๋ ˆ์Šค ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.117. fputc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fputc(c, fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์ถœ๋ ฅํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž. 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ •์ƒ์ ์ด๋ฉด ๋ฌธ์ž c๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋‚˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์ฐธ๊ณ ] ์ŠคํŠธ๋ฆผ์œผ๋กœ 1๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.118. fputchar() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fputchar(c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์ถœ๋ ฅํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž c๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ‘œ์ค€ ์ถœ๋ ฅ์žฅ์น˜(stdout)์— 1๋ฌธ์ž c๋ฅผ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.119. fputs() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fputs(s, fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *s : ์ถœ๋ ฅํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž์—ด์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์ฐธ๊ณ ] ์ŠคํŠธ๋ฆผ์— ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.120. fread() 

[ํ˜•์‹] #include <stdio.h> 
void fread(ptr, size, n, fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *ptr : ์ž…๋ ฅํ•œ ๋‚ด์šฉ์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
size_t size : ์˜์—ญ์˜ 1๋ธ”๋ก์˜ ๊ธธ์ด. 
size_t n : ๋ธ”๋ก์˜ ์ˆ˜. 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ฝ์–ด๋“ค์ธ ํ•ญ๋ชฉ์˜ ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ฃผ์–ด์ง„ ์ŠคํŠธ๋ฆผ(ํŒŒ์ผ)์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ง€์ •๋œ ์ˆ˜(n)๋งŒํผ์˜ ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ์ฝ์–ด ptr๋กœ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.121. free() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
#include <alloc.h> 
void free(block); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *block : ํ•ด์ œํ•  ๋ธ”๋ก์˜ ์ฃผ์†Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] block๋กœ ์ง€์ •ํ•œ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์„ ํ•ด์ œํ•œ๋‹ค. 


24.1.122. freemem() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int freemem(seg); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned seg : ํ•ด์ œํ•  ๋ธ”๋ก์˜ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ์ฃผ์†Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] allocmem() ํ•จ์ˆ˜์— ์˜ํ•ด ํ™•๋ณดํ•œ ๋„์Šค ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์„ ํ•ด์ œํ•œ๋‹ค. 


24.1.123. freopen() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
FILE freopen(filename, mode, stream); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *filename : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
char *mode : ํŒŒ์ผ ๋ชจ๋“œ. 
FILE *stream : ์›๋ž˜ ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ŠคํŠธ๋ฆผ ์ธ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด NULL์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์˜คํ”ˆ๋œ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์„ ๋‹ค๋ฅธ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์œผ๋กœ ๋Œ€์น˜ํ•˜์—ฌ ๊ตํ™˜ํ•˜๋Š” ์ผ์„ ํ•œ๋‹ค. 


24.1.124. frexp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double frexp(x, exponent); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์›๋ž˜ ์ˆซ์ž. 
int exponent : ์ง€์ˆ˜๋ถ€๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ ์ง€์ˆ˜๋ถ€๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ฃผ์–ด์ง„ ์ˆซ์ž๋ฅผ ๊ฐ€์ˆ˜๋ถ€์™€ ์ง€์ˆ˜๋ถ€๋กœ ๋ถ„๋ฆฌํ•ด์ค€๋‹ค. 


24.1.125. fscanf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
fscanf(fp, format [...]); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 
char *format : ํฌ๋งท. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•œ ํ•„๋“œ์˜ ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ํŒŒ์ผ์˜ ๋์„ ์ฝ์œผ๋ฉด EOF๋ฅผ, ์ €์žฅํ•˜์ง€ ๋ชปํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ŠคํŠธ๋ฆผ์—์„œ ํฌ๋งท์— ์˜ํ•œ ์ž…๋ ฅ์„ ์‹คํ–‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.126. fseek() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fseek(st, offset, origin); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *st : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 
long offset : ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ํŒ๋… ์œ„์น˜์˜ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 
int origin : ๋ฐ”์ดํŠธ ๊ณ„์‚ฐ ๊ธฐ์ . 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •ํ•œ ๊ณณ์œผ๋กœ ์ด๋™์‹œํ‚ค๋ฉด 0์„, ๊ทธ๋ ‡์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ŠคํŠธ๋ฆผ์—์„œ ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ์˜ ์œ„์น˜๋ฅผ ์ง€์ •ํ•˜๋Š”๋ฐ origin์—์„œ offset ๋ฐ”์ดํŠธ ๋งŒํผ์˜ ์ƒˆ ์œ„์น˜๋กœ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ์ด๋™์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.127. fsetpos() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fsetpos(stream, pos); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *stream : ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
fpos_t *pos : ์›๋ž˜ ์œ„์น˜๊ฐ€ ์ €์žฅ๋œ ๋ณ€์ˆ˜์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ •์ƒ ์ข…๋ฃŒ๋ฉด 0์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] 
์ŠคํŠธ๋ฆผ์˜ ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ ์œ„์น˜๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.128. fstat() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fstat(handle, statbuf); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
struct stat *statbuf : ํŒŒ์ผ ์ƒํƒœ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์˜คํ”ˆ๋œ ํŒŒ์ผ ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป์œผ๋ฉด 0์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋‚˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] 
์—ด๋ ค์žˆ๋Š” ํŒŒ์ผ์˜ ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.129. ftell() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
long ftell(fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ์˜ ์œ„์น˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋‚˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ์ฆ‰ ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ์˜ ์œ„์น˜๋ฅผ ๊ตฌํ•ด์ค€๋‹ค. 


24.1.130. ftime() 

[ํ˜•์‹] 
#include <sys\timeb.h> 
void ftime(buf); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct timeb buf : ์‹œ๊ฐ„์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๋ณ€์ˆ˜์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์‹œ๊ฐ„์„ timeb ๊ตฌ์กฐ์ฒด์— ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.131. fwrite() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int fwrite(ptr, size, n, fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const void *ptr : ์ €์žฅํ•  ์˜์—ญ. 
size_t size : ์˜์—ญ์˜ 1๋ธ”๋ก ๊ธธ์ด. 
size_t n : ๋ธ”๋ก ์ˆ˜. 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์‹ค์ œ๋กœ ์“ด ํ•ญ๋ชฉ์˜ ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ฃผ์–ด์ง„ ํŒŒ์ผ์— ์ง€์ •๋œ ๊ฐฏ์ˆ˜(n)๋งŒํผ์˜ ์ž๋ฃŒ๋ฅผ size ๊ธธ์ด๋กœ ์ถ”๊ฐ€ํ•ด ์“ด๋‹ค. ์ฆ‰ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์œผ๋กœ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.132. gcvt() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
char *gcvt(value, ndig, buf); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double value : ๋ณ€ํ™˜ํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 
int ndig : ์œ ํšจ ์ž๋ฆฌ์ˆ˜. 
char *buf : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•  ๋ฒ„ํผ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
buf๊ฐ€ ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ 

[์„ค๋ช…] ๋ถ€๋™์†Œ์ˆ˜์  ์ˆซ์ž๋ฅผ ๋ฌธ์ž์—ด๋กœ ๋ฐ”๊พผ๋‹ค. 


24.1.133. geninterrupt() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
void geninterrupt(intr_num); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int intr_num : ๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚ค๋Š” ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] 
์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ๋ฅผ ๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.134. getarccoords() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far getarccoords(arccoords); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct arccoordstype arccoords : arc์˜ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•  ๊ตฌ์กฐ์ฒด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋งจ ๋งˆ์ง€๋ง‰์— ์‚ฌ์šฉํ•œ arc์˜ ์ขŒํ‘œ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.135. getaspectratio() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far getaspectratio(xasp, yasp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int far *xasp : ์ˆ˜ํ‰ ๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์• ์ŠคํŽ™ํŠธ๋น„. 
int far *yasp : ์ˆ˜์ง ๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์• ์ŠคํŽ™ํŠธ๋น„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ์˜ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋ชจ๋“œ์—์„œ ํ™”๋ฉด์˜ ์• ์ŠคํŽ™ํŠธ๋น„(์ข…ํšก๋น„)๋ฅผ ๊ณ„์‚ฐํ•œ๋‹ค. 


24.1.136. getbkcolor() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far getbkcolor(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ˜„์žฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ƒ‰์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ƒ‰์„ ์•Œ์•„๋‚ธ๋‹ค. 


24.1.137. getc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int getc(fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ž…๋ ฅํ•˜๋Š” ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ž…๋ ฅํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ, ํŒŒ์ผ ๋์ด๊ฑฐ๋‚˜ ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EIOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ŠคํŠธ๋ฆผ์—์„œ 1๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ž…๋ ฅํ•œ๋‹ค. ์ฆ‰ ์ด๋ฏธ ์—ด๋ฆฐ ํŒŒ์ผ์—์„œ 1๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ฝ์–ด๋“ค์ธ๋‹ค. 


24.1.138. getcbrk() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int getcbrk(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ปจํŠธ๋กค ๋ธŒ๋ ˆ์ดํฌ ์ƒํƒœ๊ฐ€ ๊บผ์ง„ ์ƒํƒœ๋ผ๋ฉด 0์„, ์ผœ์ง„ ์ƒํƒœ๋ฉด 1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ปจํŠธ๋กค ๋ธŒ๋ ˆ์ดํฌ ์ƒํƒœ๋ฅผ ์•Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.139. getch() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int getch(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ‚ค๋ณด๋“œ๋กœ ์ž…๋ ฅํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ฝ˜์†” ์ฆ‰ ํ‚ค๋ณด๋“œ์—์„œ ํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ž…๋ ฅํ•˜๋ฉฐ, ํ™”๋ฉด์— ๋ฌธ์ž๋ฅผ ํ‘œ์‹œํ•˜์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค. 


24.1.140. getchar() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int getchar(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ž…๋ ฅํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ‘œ์ค€ ์ž…๋ ฅ ์žฅ์น˜์ธ ํ‚ค๋ณด๋“œ๋กœ ํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ž…๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.141. getche() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int getche(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ž…๋ ฅํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ฝ˜์†”(ํ‚ค๋ณด๋“œ)์—์„œ ํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ž…๋ ฅํ•˜๋ฉฐ, ํ™”๋ฉด์— ์—์ฝ” ๋ฐฑ(ํ‘œ์‹œ)ํ•œ๋‹ค. 


24.1.142. getcolor() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far getcolor(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ˜„์žฌ ๋“œ๋กœ์ž‰ ์ปฌ๋Ÿฌ(๊ทธ๋ฆผ ๊ทธ๋ฆฌ๊ธฐ ์ƒ‰)์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ๋“œ๋กœ์ž‰ ์ปฌ๋Ÿฌ(๊ทธ๋ฆผ ๊ทธ๋ฆฌ๊ธฐ์— ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ์ƒ‰)๊ฐ€ ๋ฌด์—‡์ธ์ง€ ์•Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.143. getcurdir() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
int getcurdir(drive, directory); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int drive : ํ˜„์žฌ ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ๋ฅผ ๊ฒ€์‚ฌํ•˜๋Š” ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ๋ฒˆํ˜ธ. 
char *directory : ํ˜„์žฌ ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ ์ด๋ฆ„ ์ €์žฅ ์˜์—ญ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋‚˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •๋œ ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ์—์„œ ํ˜„์žฌ ์ž‘์—… ์ค‘์ธ ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ ์ด๋ฆ„์„ ์•Œ์•„๋‚ธ๋‹ค. 


24.1.144. getcwd() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
int *getcwd(buf, n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *buf : ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ ์ด๋ฆ„ ์ €์žฅ ์˜์—ญ. 
int n : ์ €์žฅ ์˜์—ญ์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
buf ๋˜๋Š” ๋ฒ„ํผ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๋ฉฐ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ์ƒ๊ธฐ๋ฉด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ณ€์ˆ˜ ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์‚ฌ์šฉ ์ค‘์ธ ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ ์ด๋ฆ„์„ ์–ป์–ด buf์— ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.145. getdate() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void getdate(datep); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct date *datep : ๋‚ ์งœ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ๋‚ ์งœ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.146. getdefaultpalette() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void palettetype *far getdefaultpalette(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„๋กœ ์ง€์ •๋œ ๊ธฐ๋ณธ ํŒ”๋ ˆํŠธ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒ”๋ ˆํŠธ ์ •์˜ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ์•Œ์•„๋‚ธ๋‹ค. 


24.1.147. getdfree() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
void getdfree(drive, dtable); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned char drive : ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ๋ฒˆํ˜ธ. 
struct dfree *dtable : ๊ฒฐ๊ณผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -1์„ ์ง€์ •ํ•จ. 

[์„ค๋ช…] ๋””์Šคํฌ์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•˜์ง€ ์•Š์€ ์˜์—ญ์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๊ฒ€์‚ฌํ•ด ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.148. getdisk() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
int getdisk(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ˜„์žฌ ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ๋””์Šคํฌ ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.149. getdrivername() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
char *far getdrivername(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ์ด๋ฆ„์„ ํฌํ•จํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„์˜ ์ด๋ฆ„์„ ํฌํ•จํ•œ ๋ฌธ์ž์—ด ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.150. getdta() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
char far *getdta(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ˜„์žฌ DTA๋ฅผ ์œ„ํ•œ ํŒŒ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ DTA(disk transfer address)๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.151. getenv() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
char *getenv(var); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *var : ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€์ˆ˜ ์ด๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€์ˆ˜ ์ด๋ฆ„์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด ๋นˆ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] var ๋ณ€์ˆ˜ ์ด๋ฆ„์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€์ˆ˜๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.152. getfat() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void getfat(drive, dtable); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned char drive : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ ๋ฒˆํ˜ธ. 
struct fatinfo *dtable : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•  ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •ํ•œ ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ์˜ FAT ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.153. getfatd() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void getfatd(dtable); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct fatinfo *dtable : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•  ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ์˜ FAT ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.154. getfillpattern() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far getfillpattern(*upattern); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char far *upatterm : ์‚ฌ์šฉ์ž ์ •์˜ ํ•„ ํŒจํ„ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] ์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] setfillpattern์œผ๋กœ ์ •์˜๋œ ์‚ฌ์šฉ์ž fill ํŒจํ„ด์„ upattern์œผ๋กœ ์ง€์ •๋œ 8 ๋ฐ”์ดํŠธ ์˜์—ญ์œผ๋กœ ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.155. getfillsettings() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far getfillsettings(fillinfo); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct fillsettingstype far *fillinfo : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•  ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์ •์˜๋œ fill ํŒจํ„ด๊ณผ ์ƒ‰์— ๊ด€ํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.156. getftime() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int getftime(handle,ftimep); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
struct ftime *ftimep : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•  ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋‚˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์˜ ๋‚ ์งœ์™€ ์‹œ๊ฐ„์„ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.157. getgraphmode() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far getgraphmode(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋ชจ๋“œ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] initgraph๋‚˜ setgraphmode์— ์˜ํ•ด ์„ค์ •๋œ ํ˜„์žฌ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋ชจ๋“œ์— ๊ด€ํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.158. getimage() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far getimage(left, top, right, bottom, bitmap); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left : ์˜์—ญ์˜ ์™ผ ์ชฝ. 
int top : ์˜์—ญ์˜ ์œ„ ์ชฝ. 
int right : ์˜์—ญ์˜ ์˜ค๋ฅธ ์ชฝ. 
int bottom : ์˜์—ญ์˜ ์•„๋ž˜ ์ชฝ. 
void far *bitmap : ์ด๋ฏธ์ง€๋ฅผ ์ €์žฅํ•  ์˜์—ญ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ™”๋ฉด์˜ ๋น„ํŠธ ์ด๋ฏธ์ง€ ์ค‘ ์ผ์ • ๋ถ€๋ถ„์„ ์žก์•„์„œ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์— ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.159. getlinesettings() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far getlinesettings(lineinfo); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct linesettingstype far *lineinfo : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•  ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ๋ผ์ธ์˜ ์Šคํƒ€์ผ, ํŒจํ„ด, ๋‘๊ป˜์— ๊ด€ํ•œ ์ •๋ณด๋กœ lineinfo์— ์˜ํ•ด ์ง€์ •๋œ ํฌ์ธํ„ฐ ์ง€์ ์˜ ๊ฐ’์„ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.160. getmaxcolor() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far getmaxcolor(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์‚ฌ์šฉ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์ปฌ๋Ÿฌ์˜ ์ตœ๋Œ€๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ฐ€์žฅ ๋†’์€ ์ปฌ๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.161. getmaxmode() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far getmaxmode(void) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ˜„์žฌ ์‚ฌ์šฉ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์ตœ๋Œ€ ๋ชจ๋“œ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[์„ค๋ช…] 
ํ˜„์žฌ์˜ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„๋กœ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ตœ๋Œ€์˜ ๋ชจ๋“œ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.162. getmaxx() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far getmaxx(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x ์ขŒํ‘œ์˜ ์ตœ๋Œ€๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ์˜ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋ชจ๋“œ์—์„œ์˜ ์ตœ๋Œ€ x ์ขŒํ‘œ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.163. getmaxy() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far getmaxy(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
y ์ขŒํ‘œ์˜ ์ตœ๋Œ€๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ์˜ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋ชจ๋“œ์—์„œ์˜ ์ตœ๋Œ€ y ์ขŒํ‘œ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.164. getmodename() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
char *far getmodename(mode_number); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int mode_number : ๋ชจ๋“œ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ชจ๋“œ ์ด๋ฆ„์„ ํฌํ•จํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋ชจ๋“œ์˜ ์ด๋ฆ„์„ ํฌํ•จํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.165. getmoderange() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far getmoderange(graphdriver, *lomode, *himode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int graphdriver : ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ๋ฒˆํ˜ธ. 
int far *lomode : ๋ชจ๋“œ์˜ ์ตœ์ €๊ฐ’์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ. 
int far *himode : ๋ชจ๋“œ์˜ ์ตœ๋Œ€๊ฐ’์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ฃผ์–ด์ง„ ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์œ ํšจํ•œ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋ชจ๋“œ์˜ ๋ฒ”์œ„๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. ๊ฐ€์žฅ ์ ์€ ๊ฐ’์€ *lomode, ๊ฐ€์žฅ ํฐ ๋ชจ๋“œ๊ฐ’์€ *himode๋กœ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.166. getpalette() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far getpalette(palette); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct palettetype far *palette : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ํŒ”๋ ˆํŠธ์— ๊ด€ํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.167. getpalettesize() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far getpalettesize(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒ”๋ ˆํŠธ์˜ ์ˆ˜. 

[์„ค๋ช…] ํŒ”๋ ˆํŠธ์˜ ํฌ๊ธฐ ์ฆ‰ ์‚ฌ์šฉ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์ˆ˜๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.168. getpass() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
char *getpass(*prompt); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *prompt : ํ”„๋กฌํ”„ํŠธ ๋ฉ”์‹œ์ง€๋ฅผ ํ‘œ์‹œํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ฌธ์ž์—ด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] ํŒจ์Šค์›Œ๋“œ๋ฅผ ์ฝ๊ณ  ๋ฉ”์‹œ์ง€๋ฅผ ํ™”๋ฉด์— ํ‘œ์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.169. getpixel() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
unsigned far getpixel(x, y); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : ํ”ฝ์…€์˜ x ์ขŒํ‘œ. 
int y : ํ”ฝ์…€์˜ y ์ขŒํ‘œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ขŒํ‘œ๊ฐ’์˜ ํ”ฝ์…€ ์ปฌ๋Ÿฌ. 

[์„ค๋ช…] x, y ์ขŒํ‘œ์— ์œ„์น˜ํ•œ ์ ์˜ ์ปฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.170. getpsp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
unsigned getpsp(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
PSP์˜ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ์–ด๋“œ๋ ˆ์Šค. 

[์„ค๋ช…] PSP(program segment prefix)๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.171. gets() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
char *gets(*string); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *string : ์ž…๋ ฅํ•œ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž์—ด s๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด NULL์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] stdin(ํ‚ค๋ณด๋“œ)๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ž…๋ ฅ๋ฐ›์•„ ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.172. gettext() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int gettext(left, top, right, bottom, *destin); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left, top, right, bottom : ์˜์—ญ์˜ ์™ผ ์ชฝ, ์œ„ ์ชฝ, ์˜ค๋ฅธ ์ชฝ, ์•„๋ž˜ ์ชฝ. 
void *destin : ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 1์„ ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ…์ŠคํŠธ ๋ชจ๋“œ ํ™”๋ฉด์—์„œ left, top, right, bottom ์ง€์ •๋œ ์ง์‚ฌ๊ฐํ˜• ์˜์—ญ์„ *destin์˜ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์— ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. ์ฆ‰ ํ™”๋ฉด์˜ ํ…์ŠคํŠธ๋ฅผ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋กœ ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.173. gettextinfo() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void gettextinfo(*r); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct text_info *r : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. ๊ฒฐ๊ณผ๋Š” r์ด ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด์— ๋ณต๊ท€์‹œํ‚จ๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ…์ŠคํŠธ ๋ชจ๋“œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.174. gettextsettings() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far gettextsettings(*texttypeinfo); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct textsettingstype far *texttypeinfo : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•  ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ…์ŠคํŠธ ํฐํŠธ, ํฌ๊ธฐ, ๋ฐฉํ–ฅ ๋“ฑ์˜ ์ •๋ณด๋ฅผ ๊ตฌ์กฐ์ฒด์— ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.175. gettime() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void gettime(timep); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct time *timep : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ์‹œ๊ฐ„์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.176. getvect() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void interrupt(*getvect(intr_num)) (); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int intr_num : ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ ๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” 4๋ฐ”์ดํŠธ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ ๋ฒกํ„ฐ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.177. getverify() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int getverify(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
verify flag ์ƒํƒœ. 

[์„ค๋ช…] ๋„์Šค์˜ verify flag ์ƒํƒœ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. ์ƒํƒœ๊ฐ€ off์ด๋ฉด 0์„, on์ด๋ฉด 1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.178. getviewsettings() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far getviewsettings(*viewport); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct viewporttype far *viewport : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] viewport๋กœ ์ง€์ •๋œ ๊ณณ์˜ ๋ทฐํฌํŠธ ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.179. getw() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int getw(*fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ •์ˆ˜๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ์ƒ๊ธฐ๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •๋œ ์ž…๋ ฅ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์œผ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋‹ค์Œ ์ •์ˆ˜ ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.180. getx() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far getx(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ˜„์žฌ ์œ„์น˜์˜ x ์ขŒํ‘œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์œ„์น˜ํ•œ ๊ณณ์˜ x ์ขŒํ‘œ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.181. gety() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far gety(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ˜„์žฌ ์œ„์น˜์˜ y ์ขŒํ‘œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์œ„์น˜ํ•œ ๊ณณ์˜ y ์ขŒํ‘œ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.182. gmtime() 

[ํ˜•์‹] 
#include <time.h> 
struct tm *gmtime(*timer); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const time_t *timer : ๊ทธ๋ฆฌ๋‹ˆ์น˜ ํ‘œ์ค€์‹œ๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•˜๋Š” ์‹œ๊ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] ๋‚ ์งœ์™€ ์‹œ๊ฐ„์„ ๊ทธ๋ฆฌ๋‹ˆ์น˜ ํ‘œ์ค€์‹œ๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•ด ๊ตฌ์กฐ์ฒด์— ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.183. gotoxy() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void gotoxy(x, y); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : ์ปค์„œ์˜ x ์ขŒํ‘œ. 
int y : ์ปค์„œ์˜ y ์ขŒํ‘œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ…์ŠคํŠธ ์œˆ๋„์—์„œ ์ปค์„œ ์œ„์น˜๋ฅผ (x, y)์˜ ์œ„์น˜๋กœ ์ด๋™์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.184. graphdefaults() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far graphdefaults(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋ชจ๋“  ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ํ™˜๊ฒฝ ์„ค์ •์„ ์ดˆ๊ธฐ๊ฐ’(default)์œผ๋กœ ๋‹ค์‹œ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.185. grapherrormsg() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
char *far grapherrormsg(errorcode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int errorcode : ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ํ•จ์ˆ˜์˜ ์˜ค๋ฅ˜ ์ฝ”๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์˜ค๋ฅ˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€ ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] ์˜ค๋ฅ˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.186. _graphfreemem() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far _graphfreemem(*ptr, size); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void far *ptr : ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
unsigned size : ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฐ”์ดํŠธ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋ผ์ด๋ธŒ๋Ÿฌ๋ฆฌ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ•œ ๊ทธํŒจํ”ฝ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์„ ํ•ด์ œํ•œ๋‹ค. 


24.1.187. _graphgetmem() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far *far _graphgetmem(size); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned size : ๋ฐ”์ดํŠธ๋กœ ํ‘œ์‹œ๋˜๋Š” ํ• ๋‹น ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ํฌ๊ธฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋ผ์ด๋ธŒ๋Ÿฌ๋ฆฌ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ•  ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฅผ ๋ฐ”์ดํŠธ ํฌ๊ธฐ๋กœ ํ• ๋‹นํ•œ๋‹ค. 


24.1.188. graphresult() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far graphresult(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ˜„์žฌ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ํ•จ์ˆ˜์˜ ์˜ค๋ฅ˜ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[์„ค๋ช…] ๋งจ ๋งˆ์ง€๋ง‰์— ์‚ฌ์šฉํ•œ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ์—ฐ์‚ฐ์— ๊ด€ํ•œ ์˜ค๋ฅ˜ ์ฝ”๋“œ๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.189. harderr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void harderr(handler); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int (*handler) () : ์„ค์น˜ํ•  ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ํ•จ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ•˜๋“œ์›จ์–ด ์˜ค๋ฅ˜ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ ์„ค์น˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.190. hardresume() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void hardresume(axret); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int axret : ๊ฒฐ๊ณผ ์ฝ”๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ•˜๋“œ์›จ์–ด ์˜ค๋ฅ˜ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ ๋„์Šค๋กœ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ๊ฒฐ๊ณผ ์ฝ”๋“œ๋Š” 0=ignore, 1=retry, 2=abort ์ด๋‹ค. 


24.1.191. hardretn() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void hardretn(retn); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int retn : ๊ฒฐ๊ณผ ์ฝ”๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ•˜๋“œ์›จ์–ด ์˜ค๋ฅ˜ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์œผ๋กœ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ๊ฒฐ๊ณผ ์ฝ”๋“œ๋Š” 0=ignore, 1=retry, 2=abort ์ด๋‹ค. 


24.1.192. highvideo() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void highvideo(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์„ ํƒํ•œ ์ „๊ฒฝ์ƒ‰์„ ๊ณ ํœ˜๋„ ๋ฌธ์ž๋กœ ์„ ํƒํ•œ๋‹ค. 


24.1.193. hypot() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double hypot(x, y); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x, y : ์ง๊ฐ ์‚ผ๊ฐํ˜•์˜ ๊ฐ ๋ณ€์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด z๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด HUGE_VAL์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ง๊ฐ ์‚ผ๊ฐํ˜•์˜ ๋น—๋ณ€์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.194. imagesize() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
unsigned far imagesize(left, top, right, bottom); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left : ์™ผ ์ชฝ. 
int top : ์œ„ ์ชฝ. 
int right : ์˜ค๋ฅธ ์ชฝ . 
int bottom : ์•„๋ž˜ ์ชฝ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ•„์š”ํ•œ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋น„ํŠธ๋งต ์ด๋ฏธ์ง€๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š”๋ฐ ํ•„์š”ํ•œ ๋ฐ”์ดํŠธ์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.195.initgraph() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far initgraph(graphdriver, graphmode, pathtodriver); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int far *graphdriver : ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ์ข…๋ฅ˜. 
int far *graphmode : ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋ชจ๋“œ ๋ฒˆํ˜ธ. 
char far *pathtodriver : ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„์˜ ๊ฒฝ๋กœ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ์‹œ์Šคํ…œ์œผ๋กœ ์ดˆ๊ธฐํ™”ํ•œ๋‹ค. ๋‹ค์‹œ ๋งํ•ด ํ…์ŠคํŠธ ์ƒํƒœ์ธ ์ปดํ“จํ„ฐ ์ƒํƒœ๋ฅผ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ์ƒํƒœ๋กœ ๋ณ€๊ฒฝํ•œ๋‹ค. 


24.1.196. inport() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void inport(portid); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int portid : ํฌํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ž…๋ ฅํ•œ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] portid๋กœ ์ง€์ •ํ•œ ์ž…์ถœ๋ ฅ ํฌํŠธ์—์„œ 1 ๋‹จ์–ด๋ฅผ ์ž…๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.197. inportb() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
unsigned char inportb(portid); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int portid : ํฌํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ž…๋ ฅํ•œ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] portid๋กœ ์ง€์ •ํ•œ ์ž…์ถœ๋ ฅ ํฌํŠธ์—์„œ 1๋ฐ”์ดํŠธ๋ฅผ ์ž…๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.198. insline() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void insline(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ…์ŠคํŠธ ์œˆ๋„์— ๋นˆ ์ค„์„ ์‚ฝ์ž…ํ•œ๋‹ค. 


24.1.199. installuserdriver() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far installuserdriver(name, detect); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char far *name : ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„์˜ ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
int far (*detect) () : ํ•˜๋“œ์›จ์–ด ์ž๋™ ๊ฒ€์ถœ ํ•จ์ˆ˜์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ์„ค์น˜๋˜๋Š” ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[์„ค๋ช…] BGI ๋””๋ฐ”์ด์Šค ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ํ…Œ์ด๋ธ”์— ๋””๋ฐ”์ด์Šค ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„๋ฅผ ์ถ”๊ฐ€ํ•˜์—ฌ ์„ค์น˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.200. installuserfont() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far installuserfont(name); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char far *name : ์ŠคํŠธ๋กœํฌ ํฐํŠธ ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํฐํŠธ ID ๋ฒˆํ˜ธ. 

[์„ค๋ช…] ํฐํŠธ ํŒŒ์ผ(*.chr)์„ ๋ถˆ๋Ÿฌ์˜จ๋‹ค. 


24.1.201. int86() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int int86(intno, inregs, outregs); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int intno : ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 
union REGS *inregs : ์ธ๋„๋˜๋Š” ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ์˜ ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 
union REGS *outregs : ๊ฒฐ๊ณผ๋กœ ๋ณต๊ท€๋  ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
AX ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] 8086 ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ๋ฅผ ๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.202. int86x() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int int86x(intno, inregs, outregs, segregs); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int intno : ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 
union REGS *inregs : ์ธ๋„๋˜๋Š” ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ์˜ ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 
union REGS *outregs : ๊ฒฐ๊ณผ๋กœ ๋ณต๊ท€๋  ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 
struct SREGS *segregs : ์ธ๋„๋˜๋Š” ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
AX ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] 8086 ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ ์ธํ„ฐํŽ˜์ด์Šค๋ฅผ ๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.203. intdos() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int intdos(inregs, outregs); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
union REGS *inregs : ์ธ๋„๋˜๋Š” ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ์˜ ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 
union REGS *outregs : ๊ฒฐ๊ณผ๋กœ ๋ณต๊ท€๋  ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
AX ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] DOS ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ๋ฅผ ๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.204. intdosx() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int intdosx(inregs, outregs, segregs); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
union REGS *inregs : ์ธ๋„๋˜๋Š” ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ์˜ ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 
union REGS *outregs : ๊ฒฐ๊ณผ๋กœ ๋ณต๊ท€๋  ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 
struct SREGS *segregs : ์ธ๋„๋˜๋Š” ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
AX ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] DOS ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ ์ธํ„ฐํŽ˜์ด์Šค๋ฅผ ๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.205. intr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void intr(intno, preg); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int intno : ์ธํ„ฐ๋ŸฝํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 
struct REGPACK *preg : ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] 8086 ์†ŒํŠธํŠธ์›จ์–ด ์ธํ„ฐํŽ˜์ด์Šค๋ฅผ ๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.206. ioctl() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int ioctl(handle, func [, argdx, argcx]); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
int func : al ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ์— ์ง€์ •๋˜๋Š” ๊ฐ’. 
void *argdx : ds ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ์— ์ง€์ •๋˜๋Š” ๊ฐ’. 
int argcx : cx ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ์— ์ง€์ •๋˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋””๋ฐ”์ด์Šค ์ •๋ณด. 

[์„ค๋ช…] IO ๋””๋ฐ”์ด์Šค๋ฅผ ์ง์ ‘ ์ œ์–ดํ•œ๋‹ค. 


24.1.207. isalnum() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int isalnum(c) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •๋œ ๋ฌธ์ž๊ฐ€ ์˜๋ฌธ์ž๋‚˜ ์ˆซ์ž์ผ ๊ฒฝ์šฐ 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ ์˜๋ฌธ์ž ๋˜๋Š” ์ˆซ์ž์ธ๊ฐ€๋ฅผ ํŒ๋ณ„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.208. isalpha() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int isalpha(c) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •๋œ ๋ฌธ์ž๊ฐ€ ์˜๋ฌธ์ž์ผ ๊ฒฝ์šฐ 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ ์˜๋ฌธ์ž(A-Z, a-z)์ธ๊ฐ€๋ฅผ ํŒ๋ณ„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.209. isascii() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int isascii(c) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •๋œ c์˜ ์•„์Šคํ‚ค ๋ฒ”์œ„๊ฐ€ 0~127์ด๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ ASCII๋ฌธ์ž(0~127)์ธ๊ฐ€๋ฅผ ํŒ๋ณ„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.210. isatty() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int isatty(handle); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์บ๋ฆญํ„ฐ ๋””๋ฐ”์ด์Šค๋ผ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ์ •์ˆ˜๋ฅผ, ๊ทธ๋ ‡์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ฃผ์–ด์ง„ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ํŒŒ์ผ์˜ ๋””๋ฐ”์ด์Šค ํ˜•ํƒœ๋ฅผ ํŒ๋ณ„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.211. iscntrl() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int iscntrl(c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ปจํŠธ๋กค๋ฌธ์ž๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ ์ปจํŠธ๋กค๋ฌธ์ž(0x00-0x1f, 0x7f)์ธ๊ฐ€๋ฅผ ํŒ๋ณ„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.212. isdigit() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int isdigit(c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •๋œ ๋ฌธ์ž๊ฐ€ ์ˆซ์ž๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž c๊ฐ€ ์ˆซ์ž์ธ๊ฐ€๋ฅผ ํŒ๋ณ„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.213. isgraph() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int isgraph(c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ๋ฌธ์ž๋ผ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ๋ฌธ์ž(ํ”„๋ฆฐํŒ…๋ฌธ์ž)์ธ๊ฐ€๋ฅผ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.214. islower() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int islower(c) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •๋œ ๋ฌธ์ž๊ฐ€ ์˜๋ฌธ ์†Œ๋ฌธ์ž๋ผ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ ์˜์–ด ์†Œ๋ฌธ์ž์ธ๊ฐ€ ํŒ๋ณ„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.215. isprint() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int isprint(c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •๋œ ๋ฌธ์ž๊ฐ€ ํ”„๋ฆฐํŒ… ๋ฌธ์ž๋ผ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ ํ”„๋ฆฐํŒ…๋ฌธ์ž(=์ธ์‡„๊ฐ€๋Šฅ๋ฌธ์ž, 0x20 - 0x7e)์ธ๊ฐ€๋ฅผ ํŒ๋ณ„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.216. ispunct() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int ispunct(c) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •๋œ ๋ฌธ์ž๊ฐ€ ๊ตฌ๋‘์  ๋ฌธ์ž๋ผ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ ๊ตฌ๋‘์ ๋ฌธ์ž์ธ๊ฐ€๋ฅผ ํŒ๋ณ„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.217. isspace() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int isspace(c) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •๋œ ๋ฌธ์ž๊ฐ€ ๊ณต๋ฐฑ๋ฌธ์ž๋ผ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ ๊ณต๋ฐฑ๋ฌธ์ž์ธ๊ฐ€๋ฅผ ํŒ๋ณ„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.218. isupper() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int isupper(c) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •๋œ ๋ฌธ์ž๊ฐ€ ์˜๋ฌธ ๋Œ€๋ฌธ์ž๋ผ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ ์˜๋ฌธ ๋Œ€๋ฌธ์ž์ธ๊ฐ€ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.219. isxdigit() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int isxdigit(c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ์กฐ์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ง€์ •๋œ ๋ฌธ์ž๊ฐ€ 16์ง„์ˆ˜๋ผ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๊ฐ€ 16์ง„์ˆ˜๋ฅผ ํ‘œ์‹œํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž(0~9, A~F, a~f)์ธ๊ฐ€๋ฅผ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.220. itoa() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
char *itoa(value, *string, radix); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int value : ๋ณ€ํ™˜ํ•˜๋Š” ์ •์ˆ˜ ๊ฐ’. 
char *string : ๋ณ€ํ™˜ ํ›„ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
int radix : ๊ธฐ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
string์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด ๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’์ด ์—†๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ •์ˆ˜๋ฅผ ๋ฌธ์ž์—ด๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.221. khbit() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int khbit(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ‚ค์ŠคํŠธ๋กœํฌ๊ฐ€ ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์•„๋‹ˆ๋ผ๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์‚ฌ์šฉ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ํ‚ค์ŠคํŠธ๋กœํฌ์— ๋Œ€ํ•ด ์ ๊ฒ€ํ•œ๋‹ค. 


24.1.222. keep() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void keep(status, size); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned char status : ์ข…๋ฃŒ ์ƒํ™ฉ. 
unsigned size : ํŒจ๋Ÿฌ๊ทธ๋ž˜ํ”„์˜ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ํฌ๊ธฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์„ ์ƒ์ฃผ์‹œํ‚ค๊ณ  ์ข…๋ฃŒํ•œ๋‹ค. 


24.1.223. labs() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
#include <stdlib.h> 
long labs(n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
long n : ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•  ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
n์˜ ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] longํ˜• n์˜ ์ ˆ๋Œ€๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.224. ldexp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double ldexp(x, exp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์ง€์ˆ˜๋ถ€. 
int exp : ๊ฐ€์ˆ˜๋ถ€. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x*2exp ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] X๊ณฑํ•˜๊ธฐ 2์˜ exp์ œ๊ณฑ๊ฐ’์„ ๊ณ„์‚ฐํ•œ๋‹ค. 


24.1.225. ldiv() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
idiv_t ldiv(number, denom); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
long int number : ๋‚˜๋ˆ„์–ด์ง€๋Š” ์ˆ˜. 
long int denom : ๋‚˜๋ˆ„๋Š” ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๊ตฌ์กฐ์ฒด ๋ฉค๋ฒ„๋กœ ๋ชซ๊ณผ ๋‚˜๋จธ์ง€๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์žฅ์ •์ˆ˜ํ˜•์˜ ๋‚˜๋ˆ—์…ˆ์„ ํ•˜๊ณ  ๋ชฉ๊ณผ ๋‚˜๋จธ์ง€๋ฅผ ๊ณ„์‚ฐํ•œ๋‹ค. 


24.1.226. lfind() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
void *lfined(key, base, pnelem, width, fcmp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const void *key : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•  ํ‚ค์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
const void *base : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•  ๋ฐฐ์—ด. 
size_t pnelem : ์š”์†Œ์˜ ์ˆ˜. 
size_t width : ๋ฐฐ์—ด ๋‚ด ์š”์†Œ์˜ ๋ฐ”์ดํŠธ ํฌ๊ธฐ. 
int(*fcmp) (const void *elem1, const void *elem2) : ๋น„๊ต ๋ฃจํ‹ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ฐฐ์—ด์—์„œ ๊ฒ€์ƒ‰ํ‚ค์™€ ๋งž๋Š” ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ ์—”ํŠธ๋ฆฌ์˜ ์ฃผ์†Œ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฐฐ์—ด์˜ ์„ ํ˜• ๊ฒ€์ƒ‰์„ ์‹คํ–‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.227. line() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far line(x1, y1, x2, y2); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x1 : ์‹œ์ž‘์ ์˜ x ์ขŒํ‘œ. 
int y1 : ์‹œ์ž‘์ ์˜ y ์ขŒํ‘œ. 
int x2 : ๋งˆ์นจ์ ์˜ x ์ขŒํ‘œ. 
int y2 : ๋งˆ์นจ์ ์˜ y ์ขŒํ‘œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋‘ ์  ์‚ฌ์ด์— ์ง์„ ์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.228. linerel() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far linerel(x, y) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : ํ˜„์žฌ ์ปค์„œ ์œ„์น˜์—์„œ x ์ขŒํ‘œ๊นŒ์ง€์˜ ์ƒ๋Œ€ ๊ฑฐ๋ฆฌ. 
int y : ํ˜„์žฌ ์ปค์„œ ์œ„์น˜์—์„œ y ์ขŒํ‘œ๊นŒ์ง€์˜ ์ƒ๋Œ€ ๊ฑฐ๋ฆฌ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์ปค์„œ ์œ„์น˜์—์„œ x์ถ•๊ณผ y์ถ•์œผ๋กœ ์ง€์ •๋œ ๋งŒํผ ๋–จ์–ด์ง„ ์ ๊นŒ์ง€ ์ง์„ ์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.229. lineto() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far lineto(x, y) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : ๋งˆ์นจ์ ์˜ x ์ขŒํ‘œ. 
int y : ๋งˆ์นจ์ ์˜ y ์ขŒํ‘œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์œ„์น˜์—์„œ ์ ˆ๋Œ€ ์ขŒํ‘œ (x, y)๊นŒ์ง€ ์ง์„ ์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.230. localtime() 

[ํ˜•์‹] 
#include <time.h> 
struct tm *localtime(timer); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const time_t *timer : ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] ๋‚ ์งœ์™€ ์‹œ๊ฐ„์„ ๊ตฌ์กฐ์ฒด๋กœ ๋ณ€ํ™˜์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.231. lock() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int lock(handle, offset, length); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
long offset : ๋ก(lock)๋˜๋Š” ์˜์—ญ์˜ ์˜ต์…‹. 
long length : ๋ก๋˜๋Š” ์˜์—ญ์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] unlock๋œ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ํŒŒ์ผ์˜ offset ์œ„์น˜์—์„œ๋ถ€ํ„ฐ ๊ธธ์ด ๋ฐ”์ดํŠธ๋งŒํผ lock ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.232. log() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double log(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์ž์—ฐ ๋กœ๊ทธ๋ฅผ ๊ตฌํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ ์ž์—ฐ ๋กœ๊ทธ. 

[์„ค๋ช…] x์˜ ์ž์—ฐ ๋กœ๊ทธ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.233. log10() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double log10(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์ƒ์šฉ ๋กœ๊ทธ๋ฅผ ๊ตฌํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ ์ƒ์šฉ ๋กœ๊ทธ. 

[์„ค๋ช…] x์˜ ์ƒ์šฉ ๋กœ๊ทธ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.234. longjmp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <setjmp.h> 
void longjmp(jmpb, retval); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
jmp_buf jmpb : setjmp๋กœ ์ง€์ •๋œ ๋ฒ„ํผ. 
int retval : ๋ณต๊ท€๋˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋กฑ ์ ํ”„๋ฅผ ์‹ค์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.235. lowvideo() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void lowvideo(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์‚ฌ์šฉ์ค‘์ธ ๊ธ€์”จ๋กœ ์ €ํœ˜๋„ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์„ ํƒํ•œ๋‹ค. 


24.1.236. _lrotl() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
unsigned long _lrotl(val, count); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned long val : ํšŒ์ „ํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 
int count : ํšŒ์ „ํ•˜๋Š” ๋น„ํŠธ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
val์„ count๋งŒํผ ์™ผ์ชฝ์œผ๋กœ ํšŒ์ „ํ•œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์žฅ์ •์ˆ˜ ๊ฐ’์„ ์™ผ์ชฝ์œผ๋กœ ํšŒ์ „์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.237. _lrotr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
unsigned long _lrotr(val, count); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned long val : ํšŒ์ „ํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 
int count : ํšŒ์ „ํ•˜๋Š” ๋น„ํŠธ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
val์„ count๋งŒํผ ์˜ค๋ฅธ์ชฝ์œผ๋กœ ํšŒ์ „ํ•œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์žฅ์ •์ˆ˜ ๊ฐ’์„ ์˜ค๋ฅธ์ชฝ์œผ๋กœ ํšŒ์ „์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.238. lsearch() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
void *lsearch(key, base, pnelem, width, fcmp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *key : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•  ํ‚ค์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
void *base : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•  ๋ฐฐ์—ด. 
size_t pnelem : ๋ฐฐ์—ด ์š”์†Œ์˜ ์ˆ˜. 
size_t width : ๋ฐฐ์—ด ์š”์†Œ์˜ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 
int(*fcmp) (const void *elem1, const void *elem2) : ๋น„๊ต ๋ฃจํ‹ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๊ฒ€์ƒ‰ํ‚ค์™€ ๋งž๋Š” ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ ์—”ํŠธ๋ฆฌ์˜ ์ฃผ์†Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋ฐฐ์—ด์„ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.239.lseek() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
long lseek(handle, offset, fromwhere); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
long offset : ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ํŒ๋… ์œ„์น˜์˜ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 
int fromwhere : ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜ ๊ณ„์‚ฐ์˜ ๊ธฐ์ . 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํฌ์ธํ„ฐ์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ์œ„์น˜์˜ ์˜ต์…‹์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ์ด๋™์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.240. ltoa() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
char *ltoa(value, *string, radix); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int value : ๋ณ€ํ™˜๋˜๋Š” ๊ฐ’. 
char *string : ๋ณ€ํ™˜ ํ›„ ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
int radix : ๊ธฐ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž์—ด์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ  ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด ์—†๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์žฅ์ •์ˆ˜๋ฅผ ๋ฌธ์ž์—ด๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.241. main() 

[ํ˜•์‹] 
main([argc, argv, env]); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int argc : ๋ช…๋ น์–ด ๋ผ์ธ ์ธ์ˆ˜ ๊ฐฏ์ˆ˜. 
char *argv[] : ๊ฐ ์ธ์ˆ˜์˜ ํฌ์ธํ„ฐ ๋ฐฐ์—ด. 
char *env[] : ์ €์žฅํ•˜๋Š” ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€์ˆ˜์˜ ํฌ์ธํ„ฐ ๋ฐฐ์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ข…๋ฃŒ ์ƒํ™ฉ์„ ์ •์ˆ˜ํ˜•์œผ๋กœ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์„ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š” ํ•จ์ˆ˜. 


24.1.242. malloc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
#include <alloc.h> 
void *malloc(size); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
size_t size : ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด ๋„์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] size ํฌ๊ธฐ์˜ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฅผ ๋ฉ”์ธ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋กœ ํ™•๋ณดํ•œ๋‹ค. 


24.1.243. _matherr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double _matherr(why, fun, arg1, arg2, retval); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
_mexcep why : ๋ฐœ์ƒ๋œ ์˜ค๋ฅ˜ ํ˜•ํƒœ. 
char *fun : ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•œ ํ•จ์ˆ˜์˜ ์ด๋ฆ„์„ ํฌํ•จํ•œ ๋ฌธ์ž์—ด ํฌ์ธํ„ฐ. 
double *arg1 : *fun์ด ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ํ•จ์ˆ˜์— ๋ณด๋‚ด์งˆ ์ธ์ˆ˜. 
double *arg2 : *fun์ด ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ํ•จ์ˆ˜์— ๋ณด๋‚ด์งˆ ์ธ์ˆ˜. 
double retval : matherr์— ๋Œ€ํ•œ ๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
e->retval์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ถ€๋™์†Œ์ˆ˜์  ํ•จ์ˆ˜์˜ ์˜ค๋ฅ˜๋ฅผ ์ฒ˜๋ฆฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.244. matherr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
int matherr(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct exception *x : ์˜ค๋ฅ˜ ์ƒํƒœ๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ UNDERFLOW๋‚˜ TLOSS๋ฉด 1์„, ๊ทธ๋ ‡์ง€ ์•Š์œผ๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ˆ˜ํ•™ ํ•จ์ˆ˜์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•œ ์˜ค๋ฅ˜๋ฅผ ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์ˆ˜์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.245. max() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
(type) max(a,b); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
a, b : ๋น„๊ต ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
2๊ฐœ์˜ ์ˆ˜์—์„œ ํฐ ์ชฝ์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] 2๊ฐœ์˜ ์ˆ˜๋ฅผ ๋น„๊ตํ•˜์—ฌ ํฐ ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.246. memccpy() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
#include <mem.h> 
void *memccpy(dest, src, c, n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *dest : ๋ณต์‚ฌ๋  ๊ณณ์˜ ์˜์—ญ. 
const void *src : ๋ณต์‚ฌํ•˜๋Š” ๊ณณ์˜ ์˜์—ญ. 
int c : ์ง€์ • ๋ฌธ์ž. 
size_t n : ๋ณต์‚ฌ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ณต์‚ฌ๋˜๋ฉด c ๋‹ค์Œ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋„์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] n ๋ฐ”์ดํŠธ์˜ ๋ธ”๋ก์„ src์—์„œ dest๋กœ ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.247. memchr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
#include <mem.h> 
void *memchr(*s, c, n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const void *s : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•œ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์˜ ์„ ๋‘ ์ฃผ์†Œ. 
int c : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•  ๋ฌธ์ž. 
size_t n : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•  ์˜์—ญ์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด c๊ฐ€ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๋Š” ๊ณณ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋„์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž c๊ฐ€ ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ๋ธ”๋ก์˜ ์ฒ˜์Œ n ๋ฐ”์ดํŠธ๋ฅผ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.248. memcmp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
#include <mem.h> 
void *memcmp(s1, s2, n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const void *s1 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ์„ ๋‘. 
const void *s2 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ์„ ๋‘. 
size_t n : ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ๊ธธ์ด 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1s2๋ผ๋ฉด ์–‘์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] n ๋ฐ”์ดํŠธ์˜ ๊ธธ์ด๋งŒํผ 2๊ฐœ์˜ ๋ธ”๋ก์„ ๋น„๊ตํ•œ๋‹ค. 


24.1.249. memcpy() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
#include <mem.h> 
void *memcpy(*dest, *src, n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *dest : ๋ณต์‚ฌ๋˜๋Š” ๊ณณ์˜ ์˜์—ญ. 
const void *src : ๋ณต์‚ฌํ•˜๋Š” ๊ณณ์˜ ์˜์—ญ. 
size_t n : ๋ณต์‚ฌํ•˜๋Š” ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
dest๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] n๋ฐ”์ดํŠธ์˜ ๋ธ”๋ก ๋‚ด์šฉ์„ src์—์„œ dest ์œ„์น˜์— ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.250. memicmp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
#include <mem.h> 
void *memicmp(s1, s2, n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const void *s1 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ์„ ๋‘. 
const void *s2 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ์„ ๋‘. 
size_t n : ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1s2๋ผ๋ฉด ์–‘์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋Œ€์†Œ๋ฌธ์ž๋ฅผ ๊ตฌ๋ณ„ํ•˜์ง€ ์•Š๊ณ  2๊ฐœ์˜ ๋ฌธ์ž ๋ฐฐ์—ด์„ ๋น„๊ตํ•œ๋‹ค. 


24.1.251. memmove() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
#include <mem.h> 
void *memmove(dest, src, n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const void *s1 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ์„ ๋‘. 
const void *s2 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ์„ ๋‘. 
size_t n : ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
dest๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] n ๋ฐ”์ดํŠธ์˜ ๋ธ”๋ก์„ ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. src์™€ dest๊ฐ€ ๊ฒน์ณ๋„ ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.252. memset() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
#include <mem.h> 
void *memset(s, c, n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *s : ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์˜ ์„ ๋‘. 
int c : ๋ฌธ์ž. 
size_t n : ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c ๋ฌธ์ž๋กœ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์˜ n ๋ฐ”์ดํŠธ๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.253. min() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
(type) min(a,b); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
a, b : ๋น„๊ตํ•˜๋Š” ๋‘ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ž‘์€ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋‘ ์ˆ˜๋ฅผ ๋น„๊ตํ•˜์—ฌ ์ž‘์€ ์ชฝ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.254. mkdir() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
int mkdir(path); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ ์ด๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •๋œ ์ด๋ฆ„์œผ๋กœ ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ๋ฅผ ๋งŒ๋“ ๋‹ค. 


24.1.255. MK_FP() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void far *MK_FP(seg, offset); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned seg : ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ. 
unsigned offset : ์˜ต์…‹. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.256. mktemp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
int *mktemp(template); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *template : ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„์„ ์ง€์ •ํ•  ์˜์—ญ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
template ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ฃผ์†Œ. 

[์„ค๋ช…] ์œ ์ผํ•œ ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„์„ ๋งŒ๋“ ๋‹ค. 


24.1.257. modf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double modf(x, ipart); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์›๋ž˜ ๊ฐ’. 
double *ipart : ์ •์ˆ˜๋ถ€. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ ์†Œ์ˆ˜๋ถ€ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ถ€๋™์†Œ์ˆ˜์  ์ˆ˜์น˜๋ฅผ ์ •์ˆ˜ ๋ถ€๋ถ„๊ณผ ์†Œ์ˆ˜ ๋ถ€๋ถ„์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฆฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.258. movedata() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
#include <string.h> 
void movedata(srcseg, srcoff, destseg, destoff, n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned srcseg : ์†Œ์Šค์˜ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ. 
unsigned srcoff : ์†Œ์Šค์˜ ์˜ต์…‹. 
unsigned destseg : ๋ชฉ์ ์ง€์˜ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ. 
unsigned destoff : ๋ชฉ์ ์ง€์˜ ์˜ต์…‹. 
size_t n : ๋ณต์‚ฌํ•  ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์†Œ์Šค๊ฐ€ ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ๊ณณ์—์„œ ๋ชฉ์ ์ง€๋กœ n ๋ฐ”์ดํŠธ๋ฅผ ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.259. moverel() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far moverel(dx, dy); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int dx : x ์ขŒํ‘œ์˜ ์ƒ๋Œ€ ์œ„์น˜. 
int dy : y ์ขŒํ‘œ์˜ ์ƒ๋Œ€ ์œ„์น˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ์˜ ์ปค์„œ ์œ„์น˜๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ ์œ„์น˜์ธ (dx, dy)๋กœ ์ด๋™์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.260. movetext() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int movetext(left, top, right, bottom, destleft, desttop); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left : ์˜์—ญ์˜ ์™ผ์ชฝ. 
int top : ์˜์—ญ์˜ ์œ„์ชฝ. 
int right : ์˜์—ญ์˜ ์˜ค๋ฅธ์ชฝ. 
int bottom : ์˜์—ญ์˜ ์•„๋ž˜์ชฝ. 
int destleft : ๋ณต์‚ฌ๋  ์˜์—ญ์˜ ์™ผ์ชฝ. 
int desttop : ๋ณต์‚ฌ๋  ์˜์—ญ์˜ ์œ„์ชฝ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 1์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] left, top, right, bottom ์œผ๋กœ ์ •์˜๋œ ์ง์‚ฌ๊ฐํ˜• ์•ˆ์˜ ํ…์ŠคํŠธ๋ฅผ ์ƒˆ๋กœ ์ •์˜ํ•œ ๊ณณ์— ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.261. moveto() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far moveto(x, y) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : ์ด๋™ํ•  x ์ขŒํ‘œ. 
int y : ์ด๋™ํ•  y ์ขŒํ‘œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์ปค์„œ ์œ„์น˜๋ฅผ (x, y)๋กœ ์ด๋™์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.262. movmem() 

[ํ˜•์‹] 
#include <mem.h> 
void movmem(*src, *dest, length); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *src : ์†Œ์Šค. 
void *dest : ๋ชฉ์ ์ง€ ๋ฒ„ํผ. 
unsigned length : ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] src ๋ฒ„ํผ์˜ length ๋ฐ”์ดํŠธ์˜ ๋ธ”๋ก ๋‚ด์šฉ์„ dest ๋ฒ„ํผ๋กœ ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.263. normvideo() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void normvideo(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž ํ‘œ์‹œ ์†์„ฑ์„ ๊ธฐ๋ณธ๊ฐ’์œผ๋กœ ์„ ํƒํ•œ๋‹ค. 


24.1.264. nosound() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void nosound(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] PC ์Šคํ”ผ์ปค๋ฅผ ๋ˆ๋‹ค. 


24.1.265. _open() 

[ํ˜•์‹] 
#include <fcntl.h> 
#include <io.h> 
int _open(filename, oflags); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *filename : ์˜คํ”ˆํ•  ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
int oflags : ํŒŒ์ผ ๋ชจ๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ž…์ถœ๋ ฅ์„ ์œ„ํ•ด ํŒŒ์ผ์„ ์˜คํ”ˆํ•œ๋‹ค. 


24.1.266. open() 

[ํ˜•์‹] 
#include <fcntl.h> 
#include <sys\stat.h> 
#include <io.h> 
int open(pathname, access, [.mode]); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *pathname : ์˜คํ”ˆํ•  ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
int access : ์•ก์„ธ์Šค ๋ฐฉ์‹. 
unsigned mode : ํŒŒ์ผ ๋ชจ๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์„ ์ง€์ •ํ•œ ๋ชจ๋“œ์™€ ์†์„ฑ์œผ๋กœ ์—ฐ๋‹ค. 


24.1.267. outport() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void far outport(portid, value); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int portid : ํฌํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 
int value : ์ถœ๋ ฅํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ž…์ถœ๋ ฅ ํฌํŠธ๋กœ ํ•œ ๋‚ฑ๋ง(์›Œ๋“œ)๋ฅผ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.268. outportb() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void far outportb(portid, value); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int portid : ํฌํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 
unsigned char value : ์ถœ๋ ฅํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ž…์ถœ๋ ฅ ํฌํŠธ๋กœ 1 ๋ฐ”์ดํŠธ๋ฅผ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.269. outtext() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far outtext(*textstring); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char far *textstring : ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์ปค์„œ ์œ„์น˜์— ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.270. outtextxy() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far outtextxy(x, y, *textstring); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : x ์ขŒํ‘œ. 
int y : y ์ขŒํ‘œ. 
char far *textstring : ๋ฌธ์ž์—ด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] (x, y) ์œ„์น˜์— ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.271. parsfnm() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int *parsfnm(cmdline, fcb, option); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *cmdline : DS:SI๋กœ ์ธ๋„๋˜๋Š” ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
struct fcb *fcb : ES:DI๋กœ ์ธ๋„๋˜๋Š” FCB. 
int option : AL๋กœ ์ธ๋„๋˜๋Š” ์˜ต์…˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„ ๋์˜ ๋‹ค์Œ ๋ฐ”์ดํŠธ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด ๋„์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„์„ ๋ถ„์„ํ•œ๋‹ค. 


24.1.272. peek() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int peek(segment, offset); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned segment : ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๊ฐ’. 
unsigned offset : ์˜ต์…‹ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
segment:offset์— ์ €์žฅ๋œ ๋‹จ์–ด๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] segment:offset์ด ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์— ์žˆ๋Š” ๋‹จ์–ด๋ฅผ ์ฝ์–ด๋“ค์ธ๋‹ค. 


24.1.273. peekb() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int peekb(segment, offset); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned segment : ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๊ฐ’. 
unsigned offset : ์˜ต์…‹ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
segment:offset์— ์ €์žฅ๋œ ์ž๋ฃŒ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] segment:offset์ด ๊ฐ€๋ฆฌํ‚ค๋Š” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์— ์žˆ๋Š” ๋ฐ”์ดํŠธ๋ฅผ ์ฝ์–ด๋“ค์ธ๋‹ค. 


24.1.274. perror() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
void perror(s) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ํ‘œ์‹œํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ์˜ค๋ฅ˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€๋ฅผ ํ‘œ์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.275. pieslice() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far pieslice(x, y, stangle, endangle, radius); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : ๋ถ€์ฑ„๊ผด ์ค‘์‹ฌ์˜ x ์ขŒํ‘œ. 
int y : ๋ถ€์ฑ„๊ผด ์ค‘์‹ฌ์˜ y ์ขŒํ‘œ. 
int stangle : ๋ถ€์ฑ„๊ผด์˜ ๊ฐœ์‹œ๊ฐ. 
int endangle : ๋ถ€์ฑ„๊ผด์˜ ์ข…๋ฃŒ๊ฐ. 
int radius : ๋ถ€์ฑ„๊ผด์˜ ๋ฐ˜์ง€๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ค‘์  (x, y)์—์„œ stangle์—์„œ endangle๊นŒ์ง€ ๋ฐ˜๊ฒฝ radius๋กœ ๋ถ€์ฑ„๊ผด(pie)์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. ๋‚ด๋ถ€๋Š” ์ปฌ๋Ÿฌ์™€ ํŒจํ„ด์œผ๋กœ ์น ํ•œ๋‹ค. 


24.1.276. poke() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void poke(segment, offset, value); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned segment : ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๊ฐ’. 
unsigned offset : ์˜ต์…‹ ๊ฐ’. 
int value : ์ €์žฅํ•  ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] segment:offset์œผ๋กœ ์ง€์ •ํ•œ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์— value๋ฅผ ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.277. pokeb() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void pokeb(segment, offset, value); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned segment : ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๊ฐ’. 
unsigned offset : ์˜ต์…‹ ๊ฐ’. 
int value : ์ €์žฅํ•  ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] segment:offset์œผ๋กœ ์ง€์ •ํ•œ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ์— value(๋ฐ”์ดํŠธ)๋ฅผ ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.278. poly() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double poly(x, degree, coeffs); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ๋ณ€์ˆ˜ x์˜ ๊ฐ’. 
int degree : ๊ณ„์‚ฐํ•˜๋Š” ์‹์˜ ์ฐจ์›. 
double coeffs[] : ๊ณ„์ˆ˜์˜ ๋ฐฐ์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x๋กœ ๊ณ„์‚ฐ๋œ ๋‹คํ•ญ์‹์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ธ์ˆ˜๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ๋‹คํ•ญ์‹์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.279. pow() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double pow(x, y); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ๊ณ„์‚ฐํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 
double y : ๊ณ„์‚ฐํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ y ์ œ๊ณฑ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 
[์„ค๋ช…] x์˜ y ์ œ๊ณฑ๊ฐ’์„ ๊ณ„์‚ฐํ•œ๋‹ค. 


24.1.280. pow10() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double pow10(p); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int p : ๊ณ„์‚ฐํ•  ์ œ๊ณฑ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
10์˜ p ์ œ๊ณฑ์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] 10์˜ p ์ œ๊ณฑ์„ ๊ณ„์‚ฐํ•œ๋‹ค. 


24.1.281. printf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
printf(format ...); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *format : ์ •ํ•ด์ง„ ํฌ๋งท. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ถœ๋ ฅ๋œ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๋ฉฐ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] stdout์— ์ •ํ•ด์ง„ ํฌ๋งท์— ์˜ํ•ด ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.282. putc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int putc(ch, fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int ch : ์ถœ๋ ฅํ•  ๋ฌธ์ž. 
FILE *fp : ์ถœ๋ ฅํ•  ํŒŒ์ผ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž ch๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ŠคํŠธ๋ฆผ์— 1 ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.283. putch() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int putch(int ch); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int ch : ์ถœ๋ ฅํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž ch๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋‹จ์ผ ๋ฌธ์ž ch๋ฅผ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.284. putchar() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int putchar(ch); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int ch : ์ถœ๋ ฅํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž c๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] stout์— 1 ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.285. putenv() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
char putenv(name); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *name : ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€์ˆ˜ ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€์ˆ˜ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ถ”๊ฐ€ํ•œ๋‹ค. 


24.1.286. putimage() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far putimage(left, top, *bitmap, option); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left : ์˜์—ญ์˜ ์™ผ์ชฝ. 
int top : ์˜์—ญ์˜ ์œ„์ชฝ. 
void far *bitmap : ์ด๋ฏธ์ง€๊ฐ€ ์ €์žฅ๋œ ์˜์—ญ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
int option : ํ™”๋ฉด์— ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๋Š” ๋ชจ๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] getimage()๋กœ ์ €์žฅ๋œ ๋น„ํŠธ ์ด๋ฏธ์ง€๋ฅผ ํ™”๋ฉด์— ํ‘œ์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.287. putpixel() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far putpixel(x, y, pixelcolor); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : ํ”ฝ์…€์˜ x ์ขŒํ‘œ. 
int y : ํ”ฝ์…€์˜ y ์ขŒํ‘œ. 
int pixelcolor : ์ปฌ๋Ÿฌ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] (x, y) ์œ„์น˜์— ์ง€์ •๋œ ์ƒ‰์œผ๋กœ ์ ์„ ํ‘œ์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.288. puts() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int puts(s); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ์ถœ๋ ฅํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์Œ์ˆ˜๊ฐ€ ์•„๋‹Œ ๊ฐ’์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] stdout์— ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.289. puttext() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int puttext(left, top, right, bottom, *source); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left : ์˜์—ญ์˜ ์™ผ์ชฝ. 
int top : ์˜์—ญ์˜ ์œ„์ชฝ. 
int right : ์˜์—ญ์˜ ์˜ค๋ฅธ์ชฝ. 
int bottom : ์˜์—ญ์˜ ์•„๋ž˜์ชฝ. 
void *source : ๋ณต์‚ฌํ•  ๋‚ด์šฉ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ •์˜๋œ ์ง์‚ฌ๊ฐํ˜• ๋‚ด๋ถ€์— source์˜ ๋‚ด์šฉ์„ ํ™”๋ฉด์— ํ‘œ์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.290. putw() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int putw(w, fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int w : ์ถœ๋ ฅํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ •์ˆ˜ w๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •๋œ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์— ์ •์ˆ˜๋ฅผ ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.291. qsort() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
void qsort(base, nelem, width, fcmp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *base : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜๋Š” ๋ฐฐ์—ด. 
size_t nelem : ์š”์†Œ์˜ ์ˆ˜. 
size_t width : ๋ฐฐ์—ด ์š”์†Œ์˜ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 
int(*fcmp) (const void *, const void *) : ๋น„๊ต ํ•จ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ€ต์†ŒํŠธ ์•Œ๊ณ ๋ฆฌ์ฆ˜์„ ์ด์šฉํ•ด ์ •๋ ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.292. raise() 

[ํ˜•์‹] 
#include <signal.h> 
int raise(sig); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int sig : ์‹œ๊ทธ๋„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์‹คํ–‰ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์— ์‹œ๊ทธ๋„์„ ๋ณด๋‚ธ๋‹ค. 


24.1.293. rand() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
int rand(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚จ ๋‚œ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋‚œ์ˆ˜๋ฅผ ๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.294. randbrd() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int randbrd(fcb, rcnt); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct fcb *fcb : ๊ธฐ์กด์˜ ์—ด๋ ค์žˆ๋Š” FCB. 
int rcnt : ์ฝ์–ด๋“ค์ด๋Š” ๋ ˆ์ฝ”๋“œ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—ฐ์‚ฐ ๊ฒฐ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ผ 0, 1, 2, 3 ์ค‘์˜ ํ•˜๋‚˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ธ”๋ก์„ ๋žœ๋ค์œผ๋กœ ์ฝ๋Š”๋‹ค. 


24.1.295. randbwr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int randbwr(fcb, rcnt); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct fcb *fcb : ๊ธฐ์กด์˜ ์—ด๋ ค์žˆ๋Š” FCB. 
int rcnt : ์“ฐ๋Š” ๋ ˆ์ฝ”๋“œ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—ฐ์‚ฐ ๊ฒฐ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ผ 0, 1, 2 ์ค‘์˜ ํ•˜๋‚˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ธ”๋ก์„ ๋žœ๋ค์œผ๋กœ ์“ด๋‹ค. 


24.1.296. random() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
int random(num); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int num : ๋‚œ์ˆ˜์˜ ์ตœ๋Œ€ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
0๋ถ€ํ„ฐ num-1 ์‚ฌ์ด์˜ ๋‚œ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋‚œ์ˆ˜๋ฅผ ๋ฐœ์ƒ์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.297. randomize() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
#include <time.h> 
void randomize(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋‚œ์ˆ˜ ๋ฐœ์ƒ ํ•จ์ˆ˜๋ฅผ ์ดˆ๊ธฐํ™”ํ•œ๋‹ค. 


24.1.298. _read() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int _read(handle, buf, len); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
void *buf : ์ฝ์–ด๋“ค์ธ ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๋ฒ„ํผ. 
unsigned len : ์ฝ์–ด๋“ค์ด๋Š” ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฒ„ํผ์˜ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 0์ด๋‚˜ -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์—์„œ ์ง€์ •๋œ ๋ฐ”์ดํŠธ๋ฅผ ์ฝ์–ด ๋ฒ„ํผ์— ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.299. read() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int read(handle, buf, len); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
void *buf : ์ฝ์–ด๋“ค์ธ ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๋ฒ„ํผ. 
unsigned len : ์ฝ์–ด๋“ค์ด๋Š” ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฒ„ํผ์˜ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜๋ฅผ, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 0์ด๋‚˜ -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์—์„œ ์ง€์ •๋œ ๋ฐ”์ดํŠธ๋ฅผ ์ฝ์–ด ๋ฒ„ํผ์— ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.300. realloc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
#include <alloc.h> 
void *realloc(block, size); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *block : ์ด๋ฏธ ํ™•๋ณดํ•œ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ. 
size_t size : ๋‹ค์‹œ ํ™•๋ณดํ•  ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋‹ค์‹œ ํ™•๋ณดํ•˜๋Š” ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ๋ธ”๋ก์˜ ์ฃผ์†Œ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด ๋„์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฉ”์ธ ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ๋ฅผ ์ง€์ •๋œ ๊ธธ์ด๋กœ ๋‹ค์‹œ ๋ณ€๊ฒฝ ํ™•๋ณดํ•œ๋‹ค. 


24.1.301. rectangle() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far rectangle(left, top, right, bottom); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left, top, right, bottom : ์‚ฌ๊ฐํ˜•์˜ ์™ผ์ชฝ, ์œ„์ชฝ, ์˜ค๋ฅธ์ชฝ, ์•„๋ž˜์ชฝ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •๋œ ์˜์—ญ์œผ๋กœ ์ง์‚ฌ๊ฐํ˜•์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.302. registerbgidriver() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int registerbgidriver(driver); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void (*driver) (void) : ๋””๋ฐ”์ด์Šค ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„์˜ ์‹œ์ž‘ ์ฃผ์†Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด ์Œ์ˆ˜์˜ ์˜ค๋ฅ˜ ์ฝ”๋“œ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ์‹œ์Šคํ…œ์— ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„ ์ฝ”๋“œ ์•ˆ์—์„œ ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ๋“ค์„ ์—ฐ๊ฒฐ์‹œํ‚ค๊ฑฐ๋‚˜, ๋“œ๋ผ์ด๋ฒ„๋ฅผ ๋“ฑ๋กํ•œ๋‹ค. 


24.1.303. registerbgifont() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int registerbgifont(*font); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void (*font) (void) : ํฐํŠธ ์ •๋ณด์˜ ์‹œ์ž‘ ์ฃผ์†Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํฐํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด ์Œ์ˆ˜์˜ ์˜ค๋ฅ˜ ์ฝ”๋“œ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํฐํŠธ๋ฅผ ๋งํฌ์‹œํ‚ค๋ผ๊ณ  ์‹œ์Šคํ…œ์— ์•Œ๋ ค์ฃผ์–ด ํฐํŠธ๋ฅผ ๋“ฑ๋กํ•œ๋‹ค. 


24.1.304. remove() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
remove(filename); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
filename : ์‚ญ์ œํ•  ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์„ ์‚ญ์ œํ•œ๋‹ค. 


24.1.305. rename() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int rename(oldname, newname); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *oldname : ์›๋ž˜์˜ ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
const char *newname : ๋ฐ”๊ฟ€ ์ƒˆ ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„์„ ๋ฐ”๊พผ๋‹ค. 


24.1.306. restorecrtmode() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far restorecrtmode(); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] initgraph๋กœ ํ˜ธ์ถœํ•˜๊ธฐ ์ „์˜ ํ™”๋ฉด ๋ชจ๋“œ๋กœ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 


24.1.307. rewind() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
void rewind(ft); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ์Šค์ŠคํŒ€์˜ ์‹œ์ž‘์ ์œผ๋กœ ์ด๋™์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.308. rmdir() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
int rmdir(path); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *path : ๊ฒฝ๋กœ์ด๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ๋ฅผ ์‚ญ์ œํ•˜๋ฉด 0์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋””๋ ‰ํ† ๋ฆฌ๋ฅผ ์‚ญ์ œํ•œ๋‹ค. 


24.1.309. sbrk() 

[ํ˜•์‹] 
#include <alloc.h> 
char *sbrk(incr); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int incr : ์ฆ๊ฐ๋Ÿ‰. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ณ€๊ฒฝ ์ „์˜ ๋ธŒ๋ ˆ์ดํฌ ๊ฐ’์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ธŒ๋ ˆ์ดํฌ ๊ฐ’์„ ๋ณ€๊ฒฝํ•จ์œผ๋กœ์จ ๋ฐ์ดํ„ฐ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ๋กœ ํ™•๋ณด๋œ ์˜์—ญ์„ ๋ณ€๊ฒฝํ•œ๋‹ค. 


24.1.310. scanf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int scanf(format, ...); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *format : ์ง€์ •๋œ ํ˜•์‹. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํ•„๋“œ์˜ ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํฌ๋งท์— ์˜ํ•œ ์ž…๋ ฅ์„ ํ•œ๋‹ค. 


24.1.311. searchpath() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
char *searchpath(file) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *file : ์ฐพ์„ ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„์„ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด ํฌ์ธํ„ฐ, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋„์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •ํ•œ ํŒŒ์ผ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฒฝ๋กœ๋ช…์„ ์ฐพ๋Š”๋‹ค. 


24.1.312. sector() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far sector(x, y, stangle, endangle, xradius, yradius); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int x : ํƒ€์›์˜ ๋ถ€์ฑ„๊ผด ์ค‘์‹ฌ x ์ขŒํ‘œ. 
int y : ํƒ€์›์˜ ๋ถ€์ฑ„๊ผด ์ค‘์‹ฌ y ์ขŒํ‘œ. 
int stangle : ํƒ€์›์˜ ๋ถ€์ฑ„๊ผด ๊ฐœ์‹œ๊ฐ. 
int endangle : ํƒ€์›์˜ ๋ถ€์ฑ„๊ผด ์ข…๋ฃŒ๊ฐ. 
int xradius : ํƒ€์›์˜ x ์ถ• ๋ฐ˜์ง€๋ฆ„. 
int yradius : ํƒ€์›์˜ y ์ถ• ๋ฐ˜์ง€๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋‚ด๋ถ€๊ฐ€ ์น ํ•ด์ง„ ํƒ€์›์˜ ๋ถ€์ฑ„๊ผด์„ ๊ทธ๋ฆฐ๋‹ค. 


24.1.313. segread() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void segread(segp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct SREGS *segp : ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ ๊ตฌ์กฐ์ฒด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ๋ ˆ์ง€์Šคํ„ฐ์˜ ๊ฐ’์„ ์ฝ๋Š”๋‹ค. 


24.1.314. setactivepage() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setactivepage(page); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int page : ํŽ˜์ด์ง€ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์ด ์ถœ๋ ฅ๋˜๋Š” ํŽ˜์ด์ง€๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.315. setallpalette() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setallpalette(palette); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct palettetype far *palette : ๋ณ€๊ฒฝํ•  ์ž๋ฃŒ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 

[์„ค๋ช…] ๋ชจ๋“  ํŒ”๋ ˆํŠธ์˜ ์ƒ‰์„ ๋ณ€๊ฒฝํ•œ๋‹ค. 


24.1.316. setaspectratio() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setaspectratio(xasp, yasp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int xasp : x(์ˆ˜ํ‰) ๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์• ์ŠคํŽ™ํŠธ ๋น„. 
int yasp : y(์ˆ˜์ง) ๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์• ์ŠคํŽ™ํŠธ ๋น„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์• ์ŠคํŒฉํŠธ ๋น„๋ฅผ ๋ณ€๊ฒฝํ•œ๋‹ค. 


24.1.317. setbkcolor() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setbkcolor(*color); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int color : ๋ฐ”๊พธ๊ณ  ์‹ถ์€ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ƒ‰. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ƒ‰์„ ๋ฐ”๊พผ๋‹ค. 


24.1.318. setblock() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int setblock(segx, newsize); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned segx : ๋ธ”๋ก์˜ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ ์ฃผ์†Œ. 
unsigned newsize : ์ƒˆ๋กœ ์ง€์ •ํ•  ํฌ๊ธฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด -1์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด ์‚ฌ์šฉ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ธ”๋ก ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] segx๋กœ ์ง€์ •๋œ ๋ธ”๋ก์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๋ฐ”๊พผ๋‹ค. 


24.1.319. setbuf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
void setbuf(fp, buf); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 
char *buf : ๋ฒ„ํผ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •ํ•œ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์— ๋ฒ„ํผ๋ฅผ ๋ฐฐ์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.320. setcbrk() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
int setcbrk(cbrkvalue); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int cbrkvalue : ์ปจํŠธ๋กค ๋ธŒ๋ ˆ์ดํฌ ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ณด๋‚ด์ง„ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ปจํŠธ๋กค ๋ธŒ๋ ˆ์ดํฌ ์„ค์ •์„ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.321. setcolor() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setcolor(*color); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int color : ์ง€์ •ํ•  ์ƒ‰. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ์˜ ์ „๊ฒฝ์ƒ‰(๋“œ๋กœ์ž‰์ปฌ๋Ÿฌ)๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.322. setdate() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void setdate(datep); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct date *datep : ๋‚ ์งœ๋ฅผ ์ €์žฅํ•œ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋„์Šค์˜ ๋‚ ์งœ๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.323. setdisk() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dir.h> 
int setdisk(drive); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int drive : ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์‚ฌ์šฉ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ์˜ ์ด์ˆ˜. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ์˜ ๋””์Šคํฌ ๋“œ๋ผ์ด๋ธŒ๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.324. setdta() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void setdta(dta); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char far *dta : DTA ์„ ๋‘๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] DTA๋ฅผ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.325. setfillpattern() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setfillpattern(upattern, color); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char far *upattern : ํŒจํ„ด ๋ฐฐ์—ด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 
int color : ํ•„ ์ปฌ๋Ÿฌ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์ •์˜ํ•œ ํ•„ ํŒจํ„ด๊ณผ ์ƒ‰์„ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.326. setfillstyle() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setfillstyle(pattern, color); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int pattern : ํ•„ ํŒจํ„ด. 
int color : ํ•„ ์ปฌ๋Ÿฌ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ•„ ํŒจํ„ด๊ณผ ํ•„ ์ƒ‰์„ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.327. setftime() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int setftime(handle, ftimep); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
struct ftime *ftimep : ํƒ€์ž„ ๊ตฌ์กฐ์ฒด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„ ์•„๋‹ˆ๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์˜ ๋‚ ์งœ์™€ ์‹œ๊ฐ„์„ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.328. setgraphbufsize() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
unsigned far setgraphbufsize(bufsize); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned bufsize : ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ฒ„ํผ ํฌ๊ธฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ณ€๊ฒฝ ์ „์˜ ๋ฒ„ํผ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ์‹œ์Šคํ…œ์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ๋ฒ„ํผ์˜ ํฌ๊ธฐ๋ฅผ bufsize๋กœ ๋ณ€๊ฒฝํ•œ๋‹ค. 


24.1.329. setgraphmode() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setgraphmode(mode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int mode : ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋ชจ๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ถ€์ •ํ™•ํ•œ ๋ชจ๋“œ์ผ ๊ฒฝ์šฐ -11์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ™”๋ฉด์„ ์ง€์šฐ๊ณ  ์‹œ์Šคํ…œ์— ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ๋ชจ๋“œ๋ฅผ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.330. setjmp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <setjmp.h> 
void setjmp(jmpb); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
jmp_buf jmpb : ๋ณต๊ท€ ์ง€์ ์„ ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋ฒ„ํผ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
setjmp๊ฐ€ ์ฒ˜์Œ ํ˜ธ์ถœ๋˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋กฑ์ ํ”„์˜ ๋ณต๊ท€ ์ง€์ ์„ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.331. setlinestyle() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setlinestyle(linestyle, upattern, thickness); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int linestyle : ๋ผ์ธ ์Šคํƒ€์ผ. 
int upattern : ์‚ฌ์šฉ์ž ์ •์˜ ํŒจํ„ด. 
int thickness : ๋ผ์ธ ๋‘๊ป˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
setlinestyle๋กœ ๋ณด๋‚ด๋Š” ๊ฒƒ์ด ๋ถ€์ •ํ™•ํ•˜๋ฉด ๋ผ์ด ์Šคํƒ€์ผ์„ ๋ณ€๊ฒฝํ•˜์ง€ ์•Š๊ณ  -11์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ๋ผ์ธ์˜ ๋ชจ์–‘, ํŒจํ„ด, ๋‘๊ป˜๋ฅผ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.332. setmem() 

[ํ˜•์‹] 
#include <mem.h> 
void setmem(*dest, len, value); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
void *dest : ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์˜ ์„ ๋‘ ํฌ์ธํ„ฐ. 
unsigned len : ์˜์—ญ์˜ ๊ธธ์ด. 
char value : ์ €์žฅ๋˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํŠน์ • ๋ฉ”๋ชจ๋ฆฌ ์˜์—ญ์— ์ง€์ •ํ•œ ๊ฐ’์„ ์ €์žฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.333. setmode() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int setmode(handle, amode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
int amode : ์„ค์ • ๋ชจ๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] handle ๊ด€๋ จ ์˜คํ”ˆ ํŒŒ์ผ์˜ ๋ชจ๋“œ๋ฅผ ํ…์ŠคํŠธ๋‚˜ ๋ฐ”์ด๋„ˆ๋ฆฌ๋กœ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.334. setpalette() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setpalette(colornum, color); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int colornum : ํŒ”๋ ˆํŠธ์˜ ๋ฒˆํ˜ธ. 
int color : ์ง€์ •ํ•  ์ปฌ๋Ÿฌ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
setpalette์— ๋ณด๋‚ด๋Š” ๊ฒƒ์ด ๋ถ€์ •ํ™•ํ•˜๋ฉด -11์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒ”๋ ˆํŠธ์˜ ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ ์ปฌ๋Ÿฌ๋ฅผ color๋กœ ์ง€์ •ํ•œ ์ปฌ๋Ÿฌ๋กœ ๋ฐ”๊พผ๋‹ค. 


24.1.335. setrgbpalette() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setrgbpalette(colornum, red, green, blue); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int colornum : ํŒ”๋ ˆํŠธ์˜ ๋ฒˆํ˜ธ. 
int red : ๋นจ๊ฐ„์ƒ‰. 
int green : ์ดˆ๋ก์ƒ‰. 
int blue : ํŒŒ๋ž€์ƒ‰. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] IBM-8514์—์„œ ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์ปฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์„ ํ—ˆ์šฉํ•œ๋‹ค. 


24.1.336. settextjustify() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far settextjustify(horiz, vert); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int horiz : ์ˆ˜ํ‰ ๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์œ„์น˜. 
int vert : ์ˆ˜์ง ๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์œ„์น˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
settextjustify์— ๋ณด๋‚ด๋Š” ๊ฒƒ์ด ๋ถ€์ •ํ™•ํ•˜๋ฉด -11์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ํ•จ์ˆ˜์—์„œ ํ…์ŠคํŠธ๋ฅผ ์ถœ๋ ฅํ•  ๋•Œ ์œ„์น˜๋ฅผ ๋งž์ถœ ์ •๋ณด๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•œ๋‹ค. 


24.1.337. settextstyle() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far settextstyle(font, direction, charsize); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int font : ํฐํŠธ ๋ฒˆํ˜ธ. 
int direction : ์ถœ๋ ฅ๋˜๋Š” ๋ฐฉํ–ฅ. 
int charsize : ๋ฌธ์ž์˜ ํฌ๊ธฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ์Šค ํ™”๋ฉด์— ์ถœ๋ ฅํ•˜๋Š” ํ…์ŠคํŠธ์˜ ์Šคํƒ€์ผ์„ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.338. settime() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void settime(timep); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
struct time *timep : ์ง€์ •ํ•  ์‹œ๊ฐ„์ด ์ €์žฅ๋œ ๊ตฌ์กฐ์ฒด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ์‹œ๊ฐ„์„ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.339. setusercharsize() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setusercharsize(multx, divx, multy, divy); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int multx : ๋„ˆ๋น„ ์ง€์ • x1. 
int divx : ๋„ˆ๋น„ ์ง€์ • x2. 
int multy : ๋†’์ด ์ง€์ • y1. 
int divy : ๋†’์ด ์ง€์ • y2. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํฐํŠธ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธ€์”จ ํญ๊ณผ ๋†’์ด๋ฅผ ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์ง€์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.340. setvbuf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int setvbuf(fp, buf, type, size); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 
char *buf : ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ ํ• ๋‹นํ•˜๋Š” ๋ฒ„ํผ ํฌ์ธํ„ฐ. 
int type : ๋ฒ„ํผ์˜ ํƒ€์ž…. 
size_t size : ๋ฒ„ํผ์˜ ํฌ๊ธฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด 0 ์ด์™ธ์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๊ธธ์ด์˜ ์ƒˆ๋กœ์šด ๋ฒ„ํผ๋ฅผ ํŒŒ์ผ์— ํ• ๋‹นํ•ด์ค€๋‹ค. 


24.1.341. setverify() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void setvirify(value); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int value : ๋ฒ ๋ฆฌํŒŒ์ด ํ”Œ๋ž™์— ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] DOS์—์„œ ๋ฒ ๋ฆฌํŒŒ์ด ํ”Œ๋ž™์˜ ์ƒํƒœ๋ฅผ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.342. setviewport() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setviewport(left, top, right, bottom, clip); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left, top, right, bottom : ๋ทฐํฌํŠธ์˜ ์™ผ์ชฝ, ์œ„์ชฝ, ์˜ค๋ฅธ์ชฝ, ์•„๋ž˜์ชฝ ์ขŒํ‘œ. 
int clip : ํด๋ฆฌํ•‘ ํ”Œ๋ž™. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
setviewport์— ๋ณด๋‚ด๋Š” ๊ฐ’์ด ๋ถ€์ •ํ™•ํ•˜๋ฉด -11์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ์ถœ๋ ฅ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ์ƒˆ๋กœ์šด viewport๋ฅผ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.343. setvisualpage() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setvisualpage(page); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int page : ํŽ˜์ด์ง€ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ํŽ˜์ด์ง€ ๋ฒˆํ˜ธ๋ฅผ page๋กœ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.344. setwritemode() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
void far setwritemode(mode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int mode : ๋ผ์ธ์„ ๊ทธ๋ฆฌ๋Š” ๋ชจ๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๊ทธ๋ž˜ํ”ฝ ํ™”๋ฉด์—์„œ ๋ผ์ธ์„ ๊ทธ๋ฆฌ๋Š” ๋ชจ๋“œ๋ฅผ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.345. signal() 

[ํ˜•์‹] 
#include <signal.h> 
void *signal(sig, fname); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int sig : ์‹œ๊ทธ๋„ ๋ฒˆํ˜ธ. 
sigfun fname : ์„ค์ •ํ•  ์ฒ˜๋ฆฌ ํ•จ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ด์ „ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ๋ฅผ ์œ„ํ•œ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์‹คํŒจํ•˜๋ฉดSIG_ERR์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์‹œ๊ทธ๋„์˜ ์ฒ˜๋ฆฌ ํ•จ์ˆ˜๋ฅผ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.346. sin() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double sin(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์‚ฌ์ธ ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•  ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ ์‚ฌ์ธ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] 
์‚ฌ์ธ ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.347. sinh() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double sinh(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ํ•˜์ดํผ๋ณผ๋ฆญ ์‚ฌ์ธ ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•˜๋ ค๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํ•˜์ดํผ๋ณผ๋ฆญ ์‚ฌ์ธ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] ํ•˜์ดํผ๋ณผ๋ฆญ ์‚ฌ์ธ ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.348. sleep() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void sleep(seconds); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int seconds : ์‹คํ–‰์„ ์ •์ง€ํ•  ์ดˆ์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ง€์ •ํ•œ ์ดˆ ๋™์•ˆ ์‹คํ–‰์„ ์ค‘์‹œํ‚จ๋‹ค. 


24.1.349. sopen() 

[ํ˜•์‹] 
#include <fcntl.h> 
#include <sys\stat.h> 
#include <share.h> 
#include <io.h> 
int sopen(path, access, shflag, mode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ์˜คํ”ˆํ•˜๋ ค๋Š” ํŒŒ์ผ ๊ฒฝ๋กœ. 
int access : ์•ก์„ธ์Šค ๋ชจ๋“œ. 
int shflag : ์‰์–ด ๋ชจ๋“œ. 
int mode : ๋ชจ๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์Œ์ˆ˜๊ฐ€ ์•„๋‹Œ ์ •์ˆ˜๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ฃผ๊ณ , ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์„ ์‰์–ด ๋ชจ๋“œ๋กœ ์—ฐ๋‹ค. 


24.1.350. sound() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void sound(frequency); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned frequency : ์„ค์ •ํ•  ์ฃผํŒŒ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์Šคํ”ผ์ปค ๋น„ํ”„์Œ์˜ ์ฃผํŒŒ์ˆ˜๋ฅผ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.351. spawn() ๊ณ„์—ด 

[ํ˜•์‹] 
#include <process.h> 
#include <stdio.h> 
int spawnl(mode, path, arg0, ..., NULL); 
int spawnle(mode, path, arg0, ..., NULL, env); 
int spawnlp(mode, path, arg0, ..., NULL); 
int spawnlpe(mode, path, arg0, ..., NULL, env); 

int spawnv(mode, path, argv[]); 
int spawnve(mode, path, argv[], env); 
int spawnvp(mode, path, argv[]); 
int spawnvpe(mode, path, argv[], env); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int mode : ๋ชจ ํ”„๋กœ์„ธ์„œ์˜ ๋™์ž‘ ์ง€์ • ๋ชจ๋“œ. 
char *path : ์‹คํ–‰ํ•˜๋Š” ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
char *arg0 : ์ธ์ˆ˜๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž. 
char **env : ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€์ˆ˜๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ. 
char *argv[] : ์ธ์ˆ˜๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ฐจ์ผ๋“œ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค์˜ ์ข…๋ฃŒ ์ƒํ™ฉ์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ฐจ์ผ๋“œ ํ”„๋กœ์„ธ์Šค๋ฅผ ์‹คํ–‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.352. sprintf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int sprintf(buffer, format, ...); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *buffer : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๋ฒ„ํผ. 
const char *format : ํฌ๋งท ํ˜•์‹. 
... : ๊ธฐํƒ€ ์ธ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ถœ๋ ฅํ•œ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์„ ํฌ๋งท์— ์˜ํ•ด ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.353. sqrt() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double sqrt(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ์ œ๊ณฑ๊ทผ์„ ๊ตฌํ•  ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ ์–‘์˜ ์ œ๊ณฑ๊ทผ์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] x์˜ ์–‘์˜ ์ œ๊ณฑ๊ทผ์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.354. srand() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
void srand(seed); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned seed : ์ดˆ๊ธฐํ™”์— ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋‚œ์ˆ˜ ๋ฐœ์ƒ ํ•จ์ˆ˜ ์ง€์ • ์ˆ˜์น˜๋ฅผ ์ดˆ๊ธฐํ™”ํ•œ๋‹ค. 


24.1.355. sscanf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int sscanf(buffer, format, ...); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *buffer : ์ž…๋ ฅํ•  ๋ฌธ์ž์—ด์ด ์ €์žฅ๋œ ๋ฒ„ํผ. 
const char *format : ์ž…๋ ฅ ํฌ๋งท. 
... : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์ฃผ์†Œ ๋“ฑ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํ•„๋“œ์˜ ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ž…๋ ฅํ•˜๊ณ  ์ž…๋ ฅํ•œ ๋‚ด์šฉ์„ ํฌ๋งท์— ์˜ํ•œ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.356. stat() 

[ํ˜•์‹] 
#include <sys\stat.h> 
int stat(path, statbuf); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *path : ์กฐ์‚ฌํ•  ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 
struct stat *statbuf : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ์— ๊ด€ํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป์œผ๋ฉด 0์„, ์•„๋‹ˆ๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์˜คํ”ˆ๋œ ํŒŒ์ผ์— ๋Œ€ํ•œ ์ •๋ณด๋ฅผ ์–ป๋Š”๋‹ค. 


24.1.357. _status87() 

[ํ˜•์‹] 
#include <float.h> 
unsigned int _status87(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ˆ˜์น˜์—ฐ์‚ฐ ํ”„๋กœ์„ธ์„œ์˜ ์ƒํƒœ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ˆ˜์น˜์—ฐ์‚ฐ ํ”„๋กœ์„ธ์„œ์˜ ์ƒํƒœ๋ฅผ ๊ฒ€์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.358. stime() 

[ํ˜•์‹] 
#include <time.h> 
int stime(tp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
time_t *tp : ์ง€์ •ํ•œ ์‹œ๊ฐ„์ด ์ €์žฅ๋œ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ๋‚ ์งœ์™€ ์‹œ๊ฐ„์„ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.359. stpcpy() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *stpcpy(dest, *src); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *dest : ๋ณต์‚ฌ๋œ ๋ฌธ์ž์—ด์ด ์ €์žฅ๋  ํฌ์ธํ„ฐ. 
const char *src : ๋ณต์‚ฌํ•˜๋ ค๋Š” ์›๋ณธ ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
dest๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] src์˜ ๋ฌธ์ž์—ด์„ dest๋กœ ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.360. strcat() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strcat(dest, src); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *dest : ๋ณต์‚ฌ๋œ ๋ฌธ์ž์—ด์ด ์ €์žฅ๋  ํฌ์ธํ„ฐ. 
const char *src : ๋ณต์‚ฌํ•˜๋ ค๋Š” ์›๋ณธ ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
dest๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] src ๋ฌธ์ž์—ด์„ dest ๋ฌธ์ž์—ด์— ์ถ”๊ฐ€ํ•œ๋‹ค. 


24.1.361. strchr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strchr(*str, c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *str : ๊ฒ€์ƒ‰ ๋Œ€์ƒ ๋ฌธ์ž์—ด. 
int c : ์ฐพ๋Š” ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ฐพ์œผ๋ฉด ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ ๋ฐœ๊ฒฌ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ, ์•„๋‹ˆ๋ฉด ๋„์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์—์„œ ์ฃผ์–ด์ง„ ๋ฌธ์ž์˜ ์œ„์น˜๋ฅผ ์ฐพ๋Š”๋‹ค. 


24.1.362. strcmp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
int *strcmp(s1, s2); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s1 : ๋น„๊ตํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *s2 : ๋น„๊ตํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1s2๋ฉด 0๋ณด๋‹ค ํฐ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋‘ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ๋น„๊ตํ•œ๋‹ค. 


24.1.363. strcmpi() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strcmpi(s1, s2); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *s1 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
char *s2 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1s2๋ฉด 0๋ณด๋‹ค ํฐ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋Œ€์†Œ๋ฌธ์ž ๊ตฌ๋ณ„ ์—†์ด ๋‘ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ๋น„๊ตํ•œ๋‹ค. 


24.1.364. strcpy() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strcpy(dest, src); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *dest : ๋ณต์‚ฌ๋œ ๋ฌธ์ž์—ด์ด ์ €์žฅ๋  ํฌ์ธํ„ฐ. 
const char *src : ๋ณต์‚ฌํ•˜๋ ค๋Š” ์›๋ณธ ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
dest๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] src์˜ ๋ฌธ์ž์—ด์„ dest๋กœ ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.365. strcspn() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
size_t strcspn(s1, s2); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s1 : ๋น„๊ต ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *s2 : ๋น„๊ต ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1 ์ค‘์—์„œ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜์—ฌ s2์— ์—†๋Š” ๋ฌธ์ž๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] s1์˜ ๋ฌธ์ž์—ด์—์„œ str2์˜ ๋ฌธ์ž์—ด์— ์—†๋Š” ๊ธ€์ž๊ฐ€ ๋‚˜ํƒ€๋‚  ๋•Œ๊นŒ์ง€ ๋น„๊ตํ•œ๋‹ค. 


24.1.366. strdup() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strdup(*s); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ๋ณต์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž์—ด 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ƒˆ ์žฅ์†Œ์— ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.367. _strerror() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
#include <stdio.h> 
char *_strerror(s); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ์‚ฌ์šฉ์ž ๋ฉ”์‹œ์ง€. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์˜ค๋ฅ˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€๋ฅผ ๊ตฌ์„ฑํ•˜๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์˜ค๋ฅ˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.368. strerror() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
#include <stdio.h> 
char *strerror(errnum); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int errnum : ์˜ค๋ฅ˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์˜ค๋ฅ˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€๋ฅผ ๊ตฌ์„ฑํ•˜๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์˜ค๋ฅ˜ ๋ฉ”์‹œ์ง€๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.369. stricmp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
int stricmp(s1, s2); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s1 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *s2 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1s2๋ฉด 0๋ณด๋‹ค ํฐ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋Œ€์†Œ๋ฌธ์ž ๊ตฌ๋ณ„ ์—†์ด ๋‘ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ๋น„๊ตํ•œ๋‹ค. 


24.1.370. strlen() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
size_t strlen(s); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ๊ธธ์ด๋ฅผ ๊ตฌํ•˜๋ ค๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ฌธ์ž์˜ ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ๋‹จ ๋„ ๋ฌธ์ž๋Š” ์ œ์™ธํ•œ๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] s ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ๋ฌธ์ž ์ˆ˜๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.371. strlwr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strlwr(s); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *s : ๋ณ€ํ™˜ํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์—์„œ ๋Œ€๋ฌธ์ž๋ฅผ ๋Œ€๋ฌธ์ž๋ฅผ ์†Œ๋ฌธ์ž๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.372. strncat() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strncat(dest, src, maxlen); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *dest : ๋ฌธ์ž๊ฐ€ ์ถ”๊ฐ€๋˜๋Š” ๊ธฐ์กด ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *src : ์ถ”๊ฐ€ํ•˜๋ ค๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
size_t maxlen : ์ถ”๊ฐ€ํ•  ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ตœ๋Œ€ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
dest๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] dest ๋์— src ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ถ”๊ฐ€ํ•œ๋‹ค. 


24.1.373. strncmp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strncmp(s1, s2, maxlen); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s1 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *s2 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
size_t maxlen : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ตœ๋Œ€ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1s2๋ฉด 0๋ณด๋‹ค ํฐ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ผ์ • ๋ถ€๋ถ„์„ ๋‹ค๋ฅธ ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ผ์ • ๋ถ€๋ถ„๊ณผ ๋น„๊ตํ•œ๋‹ค. 


24.1.374. strncmpi() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strncmpi(s1, s2, maxlen); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s1 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *s2 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
size_t maxlen : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ตœ๋Œ€ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1s2๋ฉด 0๋ณด๋‹ค ํฐ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋Œ€์†Œ๋ฌธ์ž ๊ตฌ๋ณ„ ์—†์ด ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ผ์ • ๋ถ€๋ถ„์„ ๋‹ค๋ฅธ ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ผ์ • ๋ถ€๋ถ„๊ณผ ๋น„๊ตํ•œ๋‹ค. 


24.1.375. strncpy() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strncpy(dest, src, maxlen); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *dest : ๋ณต์‚ฌ๋  ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ํฌ์ธํ„ฐ. 
const char *src : ๋ณต์‚ฌํ•˜๋ ค๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
size_t maxlen : ๋ณต์‚ฌํ•  ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ตœ๋Œ€ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
dest๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] src๋ฅผ dest๋กœ ์ •ํ•ด์ง„ ๊ธธ์ด๋งŒํผ ๋ณต์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.376. strnicmp() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strnicmp(s1, s2, maxlen); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s1 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *s2 : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
size_t maxlen : ๋น„๊ตํ•  ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ตœ๋Œ€ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1s2๋ฉด 0๋ณด๋‹ค ํฐ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋Œ€์†Œ๋ฌธ์ž ๊ตฌ๋ณ„ ์—†์ด ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ผ์ • ๋ถ€๋ถ„์„ ๋‹ค๋ฅธ ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์ผ์ • ๋ถ€๋ถ„๊ณผ ๋น„๊ตํ•œ๋‹ค. 


24.1.377. strnset() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strnset(s, c, n); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int *s : ๋ฌธ์ž์—ด. 
int c : ์ž…๋ ฅ๋˜๋Š” ๋ฌธ์ž. 
size_t n : ์ž…๋ ฅ ๊ฐฏ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž c๋ฅผ s์— ์ •ํ•ด์ง„ ์ˆ˜๋งŒํผ ์ž…๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.378. strpbrk() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strpbrk(s1, s2); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s1 : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *s2 : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ฌธ์ž๊ฐ€ ์ฒ˜์Œ ๋ฐœ๊ฒฌ๋œ ๊ณณ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[์„ค๋ช…] s1์˜ ๋ฌธ์ž์—ด์—์„œ s2์˜ ๋ฌธ์ž์—ด์ด ์ฒ˜์Œ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๋Š” ๊ณณ์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.379. strrchr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strrchr(s, c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ๊ฒ€์ƒ‰ ๋Œ€์ƒ ๋ฌธ์ž์—ด. 
int c : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•  ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
c๊ฐ€ ๋งˆ์ง€๋ง‰์œผ๋กœ ๋ฐœ๊ฒฌ๋˜๋Š” ๊ณณ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์—์„œ ๋ฌธ์ž c๊ฐ€ ๋งˆ์ง€๋ง‰์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๋Š” ๊ณณ์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.380. strrev() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strrev(s); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *s : ๋ณ€ํ™˜๋  ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ณ€ํ™˜๋œ ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์—ญ์ˆœ์œผ๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.381. strset() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strset(s, c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *s : ๋ฌธ์ž์—ด. 
int c : ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ๋ชจ๋“  ๋ฌธ์ž๋ฅผ c๋กœ ๋ฐ”๊พผ๋‹ค. 


24.1.382. strspn() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
size_t strspn(s1, s2); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s1 : ๋น„๊ต ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *s2 : ๋น„๊ต ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1 ์ค‘์—์„œ ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜์—ฌ s2๊ฐ€ ๋ฐœ๊ฒฌ๋˜๋Š” ์ฒ˜์Œ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ์˜ ๊ธธ์ด๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] s1์˜ ๋ฌธ์ž์—ด์—์„œ str2์˜ ๋ฌธ์ž์—ด์ผ ๋ฐœ๊ฒฌ๋˜๋Š” ์ฒซ ๋ฒˆ์งธ ์„ธ๊ทธ๋จผํŠธ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.383. strstr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strstr(s1, s2); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s1 : ๊ฒ€์ƒ‰๋˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *s2 : ๊ฒ€์ƒ‰ํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s2์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] s1์—์„œ s2 ๋ฌธ์ž์—ด์ด ๋‚˜ํƒ€๋‚˜๋Š”์ง€ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.384. strtod() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
double *strtod(s, endptr); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ๋ณ€ํ™˜ํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 
char **end : ๋ณ€ํ™˜์„ ์ค‘์ง€ํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์„ double ๊ฐ’์œผ๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.385. strtok() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strtok(s1, s2); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *s1 : ํ† ํฐ์— ์˜ํ•ด ๋ถ„๋ฆฌ๋˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
const char *s2 : ํ† ํฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s1์—์„œ ๋ฐœ๊ฒฌ๋œ ํ† ํฐ์˜ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] s1 ๋ฌธ์ž์—ด์—์„œ s2์— ์˜ํ•ด ๋ถ„๋ฆฌ๋˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.386. strtol() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
long *strtol(s, endptr, radix); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ๋ณ€ํ™˜ํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
char **endptr : ๋ณ€ํ™˜์„ ์ค‘์ง€ํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ €์žฅํ•œ ์˜์—ญ. 
int radix : ๊ธฐ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ณ€ํ™˜๋œ ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์žฅ์ •์ˆ˜(longํ˜•)๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.387. strtoul() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
unsigned long *strtoul(s, endptr, radix); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *s : ๋ณ€ํ™˜ํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
char **endptr : ๋ณ€ํ™˜์„ ์ค‘์ง€ํ•œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ €์žฅํ•œ ์˜์—ญ. 
int radix : ๊ธฐ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ณ€ํ™˜๋œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 0์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์„ ๋ถ€ํ˜ธ ์—†๋Š” ์žฅ์ •์ˆ˜(longํ˜•)๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.388. strupr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <string.h> 
char *strupr(s); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *s : ๋ณ€ํ™˜ํ•  ๋ฌธ์ž์—ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ์†Œ๋ฌธ์ž๋ฅผ ๋Œ€๋ฌธ์ž๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.389. swab() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
void swab(from, to, nbytes); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *from : ์›๋ž˜์˜ ๋ฐ”์ดํŠธ ๋ฐฐ์—ด. 
char *to : ๋ณต์‚ฌ๋  ๋ฐ”์ดํŠธ ๋ฐฐ์—ด. 
int nbytes : ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] form ๋ฌธ์ž์—ด์„ to ๋ฌธ์ž์—ด๋กœ nbytes ๋ณต์‚ฌํ•˜๋Š”๋ฐ, ์ง์ˆ˜ ์œ„์น˜์™€ ํ™€์ˆ˜ ์œ„์น˜์˜ ๋ฐ”์ดํŠธ๋ฅผ ๊ตํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.390. system() 

[ํ˜•์‹] 
#include <process.h> 
#include <stdlib.h> 
int system(command); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *command : ์‹คํ–‰ํ•  DOS ๋ช…๋ น. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] DOS ๋ช…๋ น์„ ์‹คํ–‰ํ•œ๋‹ค. 


24.1.391. tan() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double tan(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ํƒ„์  ํŠธ๋ฅผ ๊ตฌํ•˜๋ ค๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ ํƒ„์  ํŠธ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] 
x์˜ ํƒ„์  ํŠธ ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.392. tanh() 

[ํ˜•์‹] 
#include <math.h> 
double tanh(x); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
double x : ํ•˜์ดํผ๋ณผ๋ฆญ ํƒ„์  ํŠธ๋ฅผ ๊ตฌํ•˜๋ ค๋Š” ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
x์˜ ํ•˜์ดํผ๋ณผ๋ฆญ ํƒ„์  ํŠธ ๊ฐ’. 

[์„ค๋ช…] x์˜ ํ•˜์ดํผ๋ณผ๋ฆญ ํƒ„์  ํŠธ ๊ฐ’์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.393. tell() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
long tell(handle); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ์˜ ํ˜„์žฌ ์œ„์น˜. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ์˜ ํ˜„์žฌ ์œ„์น˜๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.394. textattr() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void textattr(newattr); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int newattr : ํ…์ŠคํŠธ ์†์„ฑ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ…์ŠคํŠธ ์†์„ฑ์„ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.395. textbackground() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void textbackground(newcolor); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int newcolor : ๋ฐฑ๊ทธ๋ผ์šด๋“œ ์ปฌ๋Ÿฌ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์ƒˆ๋กœ์šด ํ…์ŠคํŠธ์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ์ƒ‰์„ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.396. textcolor() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void textcolor(newcolor); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int newcolor : ํ…์ŠคํŠธ ์ปฌ๋Ÿฌ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ…์ŠคํŠธ ๋ชจ๋“œ์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ƒˆ ๋ฌธ์ž ์ƒ‰์„ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.397. textheight() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far textheight(textstring); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char far *textstring : ๋ฌธ์ž์—ด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ฌธ์ž์—ด์˜ ๋†’์ด๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ์‚ฌ์šฉ์ค‘์ธ font์˜ ๋†’์ด๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.398. textmode() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void textmode(newmode); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int newmode : ์ƒˆ๋กœ ์ง€์ •ํ•  ํ™”๋ฉด ๋ชจ๋“œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ…์ŠคํŠธ ๋ชจ๋“œ๋ฅผ ์ƒˆ๋กœ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.399. textwidth() 

[ํ˜•์‹] 
#include <graphics.h> 
int far textwidth(textstring); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char far *textstring : ๋ฌธ์ž์—ด์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ฌธ์ž์—ด์˜ ํญ์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํ˜„์žฌ ํฐํŠธ์˜ ํ”ฝ์…€์—์„œ ๋ฌธ์ž์—ด ํญ์„ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.400. time() 

[ํ˜•์‹] 
#include <time.h> 
time_t time(timer); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
time_t *timer : ์‹œ๊ฐ„์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๋ณ€์ˆ˜์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๊ฒฝ๊ณผ ์‹œ๊ฐ„์„ ์ดˆ๋กœ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] 1970๋…„ 1์›” 1์ผ 0์‹œ 0๋ถ„ 0์ดˆ๋ถ€ํ„ฐ ๊ฒฝ๊ณผ๋œ ์‹œ๊ฐ„์„ ์ดˆ ๋‹จ์œ„๋กœ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.401. tmpfile() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
FILE *tmpfile(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ž„์‹œ ํŒŒ์ผ์˜ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์— ๋Œ€ํ•œ ํฌ์ธํ„ฐ๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฐ”์ด๋„ˆ๋ฆฌ ํ˜•ํƒœ๋กœ ์ž„์‹œ ํŒŒ์ผ์„ ์˜คํ”ˆํ•œ๋‹ค. 


24.1.402. tmpnam 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
char *tmpnam(sptr); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *sptr : ์ด๋ฆ„์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ์˜์—ญ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
s๊ฐ€ ๋„์ด ์•„๋‹ˆ๋ฉด s๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ž„์‹œ ํŒŒ์ผ์˜ ์ด๋ฆ„์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ•˜๋Š” ์œ ์ผํ•œ ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„์„ ์ž‘์„ฑํ•œ๋‹ค. 


24.1.403. toascii() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int *toascii(c) 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ๋ณ€ํ™˜ํ•  ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
๋ณ€ํ™˜๋œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๋ฅผ ASCII๋ฌธ์ž๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.404. _tolower() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int _tolower(c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ๋ณ€ํ™˜ํ•  ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ณ€ํ™˜๋œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๋ฅผ ๋ฌด์กฐ๊ฑด ์†Œ๋ฌธ์ž๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.405. tolower() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int tolower(ch); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int ch : ๋ณ€ํ™˜ํ•  ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ณ€ํ™˜๋œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋Œ€๋ฌธ์ž์ผ ๊ฒฝ์šฐ ch๋ฅผ ์†Œ๋ฌธ์ž๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.406. _toupper() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int _toupper(c); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ๋ณ€ํ™˜ํ•  ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ณ€ํ™˜๋œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] c๋ฅผ ๋ฌด์กฐ๊ฑด ๋Œ€๋ฌธ์ž๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.407. toupper() 

[ํ˜•์‹] 
#include <ctype.h> 
int toupper(ch); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int ch : ๋ณ€ํ™˜ํ•  ๊ฐ’. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ณ€ํ™˜๋œ ๊ฐ’์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์†Œ๋ฌธ์ž์ผ ๊ฒฝ์šฐ ch๋ฅผ ๋Œ€๋ฌธ์ž๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.408. tzset() 

[ํ˜•์‹] 
#include <time.h> 
void tzset(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€์ˆ˜ TZ์„ ๊ธฐ์ดˆ๋กœ ์œ ๋‹‰์Šค time๊ณผ ํ˜ธํ™˜์„ฑ ์žˆ๊ฒŒ ๊ธ€๋กœ๋ฐœ ๋ณ€์ˆ˜์˜ ๊ฐ’์„ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


-- -- 24.1.409. ultoa() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdlib.h> 
char *ultoa(value, string, radix); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
unsigned long value : ๋ณ€ํ™˜ํ•˜๋Š” ๊ฐ’. 
char *string : ๋ณ€ํ™˜ ํ›„ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๋ฌธ์ž์—ด. 
int radix : ๊ธฐ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
string์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ถ€ํ˜ธ ์—†๋Š” ์žฅ์ •์ˆ˜๋ฅผ ๋ฌธ์ž์—ด๋กœ ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.410. ungetc() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int ungetc(c, fp); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int c : ๋ฐ€์–ด๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž. 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฐ€์–ด๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ž…๋ ฅ ์ŠคํŠธ๋ฆผ์— ๋ฌธ์ž c๋ฅผ ๋˜๋ฐ€์–ด ๋ณด๋‚ธ๋‹ค. 


24.1.411. ungetch() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int ungetch(ch); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int ch : ๋ฐ€์–ด๋‚ด๋Š” ๋ฌธ์ž. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ๋ฌธ์ž ch๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ฝ˜์†”๋กœ ๋ฌธ์ž ch๋ฅผ ๋˜๋ฐ€์–ด ๋ณด๋‚ด๊ณ  ๋‹ค์Œ ๋ฌธ์ž๋ฅผ ์ฝ์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ํ•œ๋‹ค. 


24.1.412. unixtodos() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
void unixtodos(time, d, t); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
long time : ๋ณ€ํ™˜ํ•˜๋Š” UNIX ์‹œ๊ฐ„. 
struct date *d : ๋‚ ์งœ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 
struct date *t : ์‹œ๊ฐ„์„ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๊ตฌ์กฐ์ฒด ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ๋‚ ์งœ์™€ ์‹œ๊ฐ„์„ DOS ํ˜•์‹์œผ๋กœ ๋ฐ”๊พผ๋‹ค. 


24.1.413. unlink() 

[ํ˜•์‹] 
#include <dos.h> 
#include <io.h> 
#include <stdio.h> 
int unlink(filename); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *filename : ์‚ญ์ œํ•  ํŒŒ์ผ ์ด๋ฆ„. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์„ ์‚ญ์ œํ•œ๋‹ค. 


24.1.414. unlock() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int lock(handle, offset, length); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
long offset : ๋ก์ด ํ•ด์ œ๋˜๋Š” ์˜์—ญ์˜ ์˜ต์…‹. 
long length : ๋ก์ด ํ•ด์ œ๋˜๋Š” ์˜์—ญ์˜ ๊ธธ์ด. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด 0์„, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ ๊ณต์œ  ๋ก์„ ํ•ด์ œํ•œ๋‹ค. 


24.1.415. va_ ๋กœ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š” ํ•จ์ˆ˜ 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdarg.h> 
void va_start(ap, parmN); 
void va_arg(ap, type); 
void va_end(ap); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
va_list ap : ๋ณ€์ˆ˜ ์ธ์ˆ˜. 
parmN : ๊ณ ์ • ์ธ์ˆ˜์˜ ๋งˆ์ง€๋ง‰ ์ธ์ˆ˜. 
type : ๋ณ€ํ™˜ ํ˜•ํƒœ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
va_arg๋Š” ํ˜„์žฌ ์ธ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. va_start์™€ va_end๋Š” ๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’์ด ์—†๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ณ€์ˆ˜ ์ธ์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก์„ ์ฒ˜๋ฆฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.416. vfprintf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int vfprintf(fp, format, arglist); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 
const char *format : ํฌ๋งท. 
va_list arglist : ์ธ์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์ถœ๋ ฅ๋œ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. ์˜ค๋ฅ˜๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ธ์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก์„ ์‚ฌ์šฉํ•ด ์ŠคํŠธ๋ฆผ์— ํฌ๋งท๋œ ์ถœ๋ ฅ์„ ์‹ค์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.417. vfscanf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int vfscanf(fp, format, arglist); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
FILE *fp : ํŒŒ์ผ ํฌ์ธํ„ฐ. 
const char *format : ํฌ๋งท. 
va_list arglist : ์ธ์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํ•„๋“œ์˜ ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด 0์ด๋‚˜ EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ธ์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก์„ ์‚ฌ์šฉํ•ด ์ŠคํŠธ๋ฆผ์— ํฌ๋งท๋œ ์ž…๋ ฅ์„ ์‹ค์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.418. vprintf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int vprintf(format, arglist); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *format : ํฌ๋งท. 
va_list arglist : ์ธ์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ถœ๋ ฅ๋œ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] stdout๋กœ ํฌ๋งท์— ์˜ํ•œ ์ถœ๋ ฅ์„ ์‹ค์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.419. vscanf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int vscanf(format, arglist); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
const char *format : ํฌ๋งท. 
va_list arglist : ์ธ์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํ•„์ˆ˜ ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด 0์ด๋‚˜ EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] stdin์œผ๋กœ ํฌ๋งท์— ์˜ํ•œ ์ž…๋ ฅ์„ ์‹ค์‹œํ•œ๋‹ค. 


24.1.420. vsprintf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int vsprintf(buffer, format, arglist); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *buffer : ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์ €์žฅํ•˜๋Š” ๋ฒ„ํผ. 
const char *format : ํฌ๋งท. 
va_list arglist : ์ธ์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ถœ๋ ฅ๋œ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ๋ฌธ์ž์—ด์„ ํฌ๋งท์— ์˜ํ•ด ์ถœ๋ ฅํ•œ๋‹ค. 


24.1.421. vsscanf() 

[ํ˜•์‹] 
#include <stdio.h> 
int vsprintf(buffer, format, arglist); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
char *buffer : ์ž…๋ ฅํ•  ๋ฌธ์ž์—ด์ด ์ €์žฅ๋œ ๋ฒ„ํผ. 
const char *format : ํฌ๋งท. 
va_list arglist : ์ธ์ˆ˜ ๋ชฉ๋ก์˜ ํฌ์ธํ„ฐ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ํ•„๋“œ ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด 0์ด๋‚˜ EOF๋ฅผ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ์ŠคํŠธ๋ฆผ์—์„œ ๋ฌธ์ž์—ด์„ ์ž…๋ ฅํ•˜๊ณ  ํฌ๋งท์— ์˜ํ•ด ๋ณ€ํ™˜ํ•œ๋‹ค. 


24.1.422. wherex() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int wherex(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์œˆ๋„ ์•ˆ์— ์žˆ๋Š” ํ˜„์žฌ ์ปค์„œ ์œ„์น˜์˜ x ์ขŒํ‘œ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.423. wherey() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
int wherey(void); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
์—†์Œ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ์œˆ๋„ ์•ˆ์— ์žˆ๋Š” ํ˜„์žฌ ์ปค์„œ ์œ„์น˜์˜ y ์ขŒํ‘œ๋ฅผ ๊ตฌํ•œ๋‹ค. 


24.1.424. window() 

[ํ˜•์‹] 
#include <conio.h> 
void window(left, top, right, bottom); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int left : ์œˆ๋„์˜ ์™ผ์ชฝ. 
int top : ์œˆ๋„์˜ ์œ„์ชฝ. 
int right : ์œˆ๋„์˜ ์˜ค๋ฅธ์ชฝ. 
int bottom : ์œˆ๋„์˜ ์•„๋ž˜์ชฝ. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์—†์Œ. 

[์„ค๋ช…] ํ™”๋ฉด์— ํ…์ŠคํŠธ ์œˆ๋„๋ฅผ ์„ค์ •ํ•œ๋‹ค. 


24.1.425. _write() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int write(handle, buf, len); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
char *buf : ๊ธฐ๋กํ•  ๋‚ด์šฉ์ด ์ €์žฅ๋œ ๋ฒ„ํผ. 
unsigned len : ๊ธฐ๋กํ•  ๊ธธ์ด ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ถœ๋ ฅ๋œ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์— ๋ฒ„ํผ์˜ ๋‚ด์šฉ์„ ๊ธฐ๋กํ•œ๋‹ค. 


24.1.426. write() 

[ํ˜•์‹] 
#include <io.h> 
int write(handle, buf, len); 

[๋งค๊ฐœ๋ณ€์ˆ˜] 
int handle : ํŒŒ์ผ ํ•ธ๋“ค๋Ÿฌ ๋ฒˆํ˜ธ. 
char *buf : ๊ธฐ๋กํ•  ๋‚ด์šฉ์ด ์ €์žฅ๋œ ๋ฒ„ํผ. 
unsigned len : ๊ธฐ๋กํ•  ๊ธธ์ด ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜. 

[๋˜๋Œ๋ฆผ๊ฐ’] 
์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉด ์ถœ๋ ฅ๋œ ๋ฐ”์ดํŠธ ์ˆ˜๋ฅผ, ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด -1์„ ๋Œ๋ ค์ค€๋‹ค. 

[์„ค๋ช…] ํŒŒ์ผ์— ๋ฒ„ํผ์˜ ๋‚ด์šฉ์„ ๊ธฐ๋กํ•œ๋‹ค.

๏ปฟ
๋Œ“๊ธ€ ๋‚จ๊ธฐ๊ธฐ..
์ด๋ฆ„: : ์˜ค๋ฅธ์ชฝ์˜ ์ƒˆ๋กœ๊ณ ์นจ์„ ํด๋ฆญํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์ƒˆ๋กœ๊ณ ์นจ
EditText : Print : Mobile : FindPage : DeletePage : LikePages : Powered by MoniWiki : Last modified 2018-04-13 23:12:52

์™ธ๋กœ์›€์˜ ๊ฐ€์žฅ ํฐ ๋ฌธ์ œ๋Š” ์ž์‹ ๋งŒ์ด ์™ธ๋กญ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. (์กด. ๋กํŽ ๋Ÿฌ)